Praha 6 chystá ve své akciové společnosti SNEO mnohasetmilionové projekty, Zelení musí z dozorčí rady ven

“Musíme vyrazit z tohoto smradu na čerstvý vzduch a změnit Českou republiku.” prohlásil Karel Schwarzenberg. V ten samý den si na Praze 6 TOP09 se svým klíčovým spojencem ANO zajistila v městské společnosti SNEO a.s. [1] hladké rozhodování o stamilionových projektech. V těch je totiž potřeba do komunálních voleb v roce 2018 učinit nevratné kroky. Na jednání Valné hromady složené ze starosty a členů Rady Městské části Prahy 6 tak včera 31. 5. 2017 odvolala z dozorčí rady jediného zástupce Strany zelených zastupitele Vladimíra Šraiera.

Přinášíme znění tiskové zprávy Strany zelených z 1. června 2017 spolu s později dodanými komentáři zveřejněnými 12. října 2017. Tyto komentáře jsou označeny červeně.

„Požadoval jsem například předložení informací o stomilionových veřejných zakázkách organizovaných firmou SNEO pro Prahu 6. Podroboval jsem předkládané materiály a informace kritické analýze. To se ode mne očekávalo v top managementu mezinárodní veřejně obchodované společnosti a očekává se to ode mě i v pozici zástupce občanů dbajícího na efektivní a transparentní hospodaření s veřejnými penězi,“ říká odvolaný expert Vladimír Šraier s bohatou podnikatelskou, finanční a managerskou praxí a MBA z elitní světové univerzity. “Jsme přesvědčeni, že za odvoláním je právě naše snaha o maximální transparentnost v hospodaření s městskými prostředky. Městská firma SNEO ve 100% vlastnictví Prahy 6 od počátku volebního období důsledně odmítá zveřejnit informace o zadávání veřejných zakázek s tím, že se jedná o soukromou společnost.” dodává Karolína Brabcová, předsedkyně zastupitelského klubu Zelených na Praze 6.[a]

SNEO je akciovou společností ve 100% vlastnictví Městské části Praha 6. Radnice skrze ni nechá protékat většinu milionových investičních peněz do školských budov, zdravotně – sociálních a volnočasových investičních projektů.[b] Stamilionové projekty SNEO zahrnují dostavbu plaveckého areálu Petynka (celková hodnota akce cca 250 mil. Kč) [2], kde navíc část této investice má jít na výstavbu nákladné surfové vlny, o jejímž využití mají Zelení vážné pochybnosti.[c] Dalším investičním záměrem je výstavba bytového areálu Dračky (stovky milionů až miliarda, podle zvolené varianty). SNEO dále organizuje veřejné zakázky pro MČ Praha 6 v každoročním objemu 100 – 200 mil. Kč a také dohlíží na jejich realizaci. V neposlední řadě má SNEO ve správě Polikliniku Marjánka a v kontroverzním projektu rekonstrukce a dostavby LDN (opět cca 250 mil. Kč) hraje víc než aktivní roli [3].[d]

Narůstající neshody mezi členy vládnoucí koalice, které vedou napříč politickými stranami, paralyzují řadu konkrétních investičních záměrů radnice. Většina jich je stále jen na papíře a konkrétních kroků k jejich realizaci se zatím příliš nestalo. I to vede zástupce TOP09, ANO, STAN k odvolání Zelených zástupců z Komise pro územní rozvoj, dopravní komise a nyní i Dozorčí rady SNEO.

Valná hromada SNEO nahradila odvolaného Vladimíra Šraiera místostarostou Jaromírem Vaculíkem (TOP 09). Aliance TOP 09 s ANO tak ovládla poslední důležitý orgán, který ještě neměla pod kontrolou.

Hlasování nebylo jednomyslné. Podle našich informací ho nepodpořil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář a další dva členové Rady.[e] Potvrzuje se, že skutečnými vládci na Praze 6 jsou místostarosta Jaromír Vaculík (TOP 09), radní Roman Mejstřík (ANO) a předseda představenstva SNEO a pražský zastupitel Tomáš Jílek (TOP 09).

Aliance TOP 09 s ANO ve SNEO ovládá představenstvo. Nyní disponuje i většinou v dozorčí radě, ve které byli pro lepší optický dojem ponecháni i dva zástupci opozice (ČSSD, která ale často poskytuje koalici tichou podporu, a ODS).  Dosavadní praxe zástupců ostatních politických stran v Dozorčí radě převážně spočívala v kladení zdvořilostních otázek a bezproblémovém schvalování všeho, co bylo předloženo (včetně mimořádných odměn).

Kontakty pro novináře:

Karolína Brabcová, předsedkyně zastupitelského klubu Zelených na Praze 6. karolina.brabcova@zeleni.cz, mobil: 731 321 737

 


[1] Akciová společnost SNEO vznikla k 1.1.2004 rozhodnutím Zastupitelstva Městské části Praha 6. Městská část je nejen zakladatelem, ale i jediným akcionářem a 100% vlastníkem této společnosti. http://www.praha6.cz/subjekty_s_ucasti_umc?q=sneo

[a] Komise pro otevřenou radnici dne 26. 10. 2016 a znovu 30. 11. 2016 jednomyslně požádala pana starostu o seznam veřejných zakázek MČ Praha 6 zadaných prostřednictvím SNEO, a.s., v letech 2015 a 2016, ve formátu číslo zakázky; název zakázky; datum vyhlášení zakázky; předpokládaná cena zakázky; druh zadávacího řízení zakázky; jmenný seznam oslovených dodavatelů u každé zakázky; jmenný seznam dodavatelů, kteří poslali nabídku u každé zakázky s jejich nabídnutou cenou; vysoutěžená cena zakázky a jméno vybraného dodavatele; skutečná cena včetně víceprací podle závěrečného vyúčtování.

Cílem Komise pro otevřenou radnici bylo vyhodnotit, jak jsou realizovány veřejné zakázky prostřednictvím firmy SNEO, případně doporučit vylepšení tohoto postupu. Dle odborné diskuze s panem Kužílkem vyplynulo, že optimalizací zadávacího procesu lze dosáhnout až 15 % úspor. Při stávajícím objemu veřejných zakázek organizovaných prostřednictvím SNEO by tak případná úspora veřejných prostředků činila až desítky milionů ročně. Tyto informace nebyly firmou SNEO poskytnuty.

Komise požadovala informace nad rámec zákonné povinnosti podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

Podle zápisu z Komise pro otevřenou radnici byl důvod odkladu následující: „SNEO, a.s., se cítí být soukromým subjektem, proto trvá komunikace trochu déle.“

[b] SNEO vykonává některé zadavatelské činnosti pro městkou část Praha 6, podle Organizačního předpisu zakotvujícího Postup při zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a výkonu zadavatelské činnosti jménem městské části Praha 6 schváleného Radou městské části usnesením č. 1744/16 ze dne 2. 11. 2016.

[2] Kontroverzní dostavba plaveckého areálu Petynka s umělou surfovou vlnou a bez architektonické soutěže http://praha6.zeleni.cz/category/kauzy/bazen-petynka/

[c] Ze strany představenstva společnosti SNEO je zdůvodňováno, že „surfová vlna byla zvolena jako atrakce pro nový areál a je pouze nadstavbou multifunkčního bazénu. Stejně jako by tomu bylo u tobogánu, skluzavek nebo jiných podobně zábavných prvků. Její cena bude představovat méně než 10% ceny celé zakázky, což by stál tobogán, potápěcí věž nebo cokoli jiného, co by pro návštěvníky zatraktivnilo běžný plavecký bazén tak, aby mu dali přednost před jiným.“ 

[3] Radnice plánuje přesunout léčebnu dlouhodobě nemocných z lukrativního areálu v Bubenči, v němž chce developer stavět luxusní byty. Zhruba 100 lůžek chce vedení Prahy 6 umístit do objektu polikliniky v Břevnově. O kauze již dvakrát natáčela Česká televize v pořadu Reportéři ČT http://praha6.zeleni.cz/category/kauzy/poliklinika-pod-marjankou/

[d] Společnost SNEO převzala správu polikliniky poté, co se městská část Praha 6 rozhodla ukončit smlouvu s bývalým nájemcem Polikllinika Marjánka, a.s.

[e] Podle zápisu ze zasedání Rady městské části dne 31. 5. 2017 – www.praha6.cz/export/1418/komise/zapisy/p6za3001714.doc – bylo o tisku č. R-0 2543 hlasováno per partes. Hlasování o odvolání Ing. Vladimíra Šraiera, MBA, dopadlo poměrem hlasů 6-0-3. Při hlasování se zdrželi starosta Kolář (TOP 09), místostarosta Lacina a radní Bezděk (STAN). Usnesení jako celek bylo následně schváleno poměrem hlasů 9-0-0.

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »