Park lidem navzdory

Park lidem navzdory

Politici ODS a ČSSD doufají, že pohled na vodotrysk a nové lavičky instalované dva měsíce před volbami překryjí špatná rozhodnutí z předchozích let. Paradoxně i předvolební parčíky jsou ale zdrojem nespokojenosti občanů. Stačí vzpomenout na tunu železa zbytečně instalovaného v parčíku na Bachmačském náměstí nebo aktuální rozpaky nad záměrem zkrášlit za 20 milionů park Generála Lázaro Cárdenase v Bubenči.

Vedení radnice tvrdí, že je park v zanedbaném stavu a potřebuje generální rekonstrukci. Místní se bouří, a to nejen proto, že je jim líto desítek stromů, které mají jít kvůli rekonstrukci k zemi (radnice už couvla a místo 67 stromů plánuje pokácet jen 11). Podivují se také nad vysokou cenou rekonstrukce a jejím smyslem.

Co k tomu dodat? Předně by radnice měla dbát na to, aby se o parky a další veřejné prostory pečovalo průběžně a každý park měl svůj veřejně známý plán péče. Plán péče by také pomohl lépe určit, kdy bude potřeba radikálnějšího zásahu.

Druhou podmínkou dobrého výsledku je faktické zapojení dotčené veřejnosti do formulace toho, co se má v parku změnit a jakým způsobem. Praxe ukázala, že veřejné prostory, jejichž podobu lidé mohli ovlivnit, jsou více využívány a lépe odolávají vandalům nebo kriminalitě.

Třetí podmínkou pro úspěšnou revitalizaci tak velkého prostoru je řešení vybrané ve férové architektonické soutěži. Tedy v soutěži, jejíž zadání bude erudované a v porotě nebudou mít převahu politici nebo na politicích závislí úředníci.

Radnice v těchto dnech zahájila na dvě etapy revitalizace parku Generála Lázaro Cárdenase územní řízení

Podrobnosti o průběhu řízení sledujte na www.praha6.zeleni.cz a facebooku.

Podepište petici proti přestavbě parku Generála Lázaro Cárdenase.