Losovačka o místa do základních škol proběhla ve středu 10. 2. 2016 i v městské části Praha 6. K zápisu se do školy Na okraji (ZŠ Petřiny sever) letos dostavilo 138 dětí, její kapacita byla ale 85 žáků. Přestože většina dětí splňovala kritéria pro umístění stanovená Prahou 6, nebylo možné všem uchazečům vyhovět.

Stejná situace hrozila v pondělí 15. 2. 2016 i v ZŠ Hanspaulka. Ta oznámila, že pro příští školní rok má v budoucích prvních třídách 75 míst. K zápisu však přišlo 83 dětí, které mají ze zákona jako děti spádové na zápis nárok. Ředitelka proto rodiče informovala o pondělní losovačce. Tu se nakonec podařilo na poslední chvíli zažehnat.

Losovačka je vyústěním dlouhodobě podceňovaného problému. Zelení již přes čtyři roky jak minulou radnici, tak i současné vedení městské části upozorňovali na nedostatek kapacit základních škol na Praze 6. Babyboom na šestce je oproti zbytku republiky v plném proudu a vysokou porodnost okolo 1100 dětí na rok lze očekávat i pro dalších deset let.

Na konci minulého volebního období byla tehdejším radním pro školství Ondřejem Balatkou zpracována nová demografická studie. Ta však nebyla i přes opakované výzvy zelených doposud zveřejněna a ani její závěry se nepromítly do konkrétních praktických opatření.

Situaci komentuje zastupitelka Pavla Ducháčková Chotková (SZ). „Ukrývání obsahu demografické studie před veřejností je neobhajitelné. Dokonce i ředitelům a ředitelkám ZŠ na Praze 6 byl z této studie předložen pouze souhrnný úvod a konkrétní data k jejich ZŠ. Většinu z nich by ale zajímalo, jak vypadá situace i v okolních školách. Demografická studie je klíčem k tomu, aby se dobře a efektivně plánovalo a hospodařilo. V současné době radnice hovoří o navýšení kapacit, většinou se však jedná jen o dokončení rozjetých projektů z minulého volebního období. Bez komparace se tímto klíčovým materiálem však veřejnost ani nikdo další netuší, zda se opravdu budou kapacity navyšovat v těch nejproblematičtějších lokalitách. Vzhledem k situaci při letošních zápisech je třeba jasně říci, kdy, kde a o kolik budou kapacity základních škol na Praze 6 navýšeny.“

„Zelení prosazují politiku zodpovědnou k budoucím generacím. Vždy jsme poukazovali na důsledky spojené s rozsáhlou developerskou výstavbou. Vždy jsme chtěli vědět, zda daná výstavba nějak ovlivní kvalitu žití v dané lokalitě,“ říká Antonín Nechvátal, předseda zastupitelského klubu SZ na P6. A dodává: , „Je to výsměch voličům. Radní pro školství se před volbami tituloval jako pražský chodec. Zajímalo by mne, jak ho budou nyní titulovat rodiče dětí, které nebudou přijaty do spádové školy a budou muset své děti vozit do mnohem vzdálenějších míst. Jak se tím naplňuje volební krédo nejsilnější politické strany na Praze 6 TOP 09 – Praha 6 rodinná? Jak nad tímto předvolebním vábením rozvažovat nyní, kdy je možné, že rodiče své děti neumístí v jedné základní škole?“

„Jakékoliv otálení s řešením tohoto stavu není možné. Na odvrácení dalších, ještě horších scénářů, než je ten letošní, máme pouze jeden jediný rok. Je třeba přestat mluvit a začít bezodkladně konat,“ doplňuje bývalý místopředseda školské sekce SZ a zastupitel Prahy 6, sociolog Jan Sládek.

Pavla Ducháčková Chotková, zastupitelka a odbornice SZ na školství
608 260 230, pduchackovachotkova@seznam.cz

 

Zdoje:

  1. Losovačka 2016 v ZŠ Na okraji –Zápis ze zasedání členské schůze Spolku rodičů a přátel školy Na okraji, IČ 47610697 konané dne 9. února 2016 v 17:00 v knihovně školy
  2. Losovačka 2016 v ZŠ Hanspaulka – Informace o zápisu do prvních tříd