Mgr. Pavla Ducháčková Chotková  (*1980)

Pedagožka, expertka na prorodinnou politiku.

Kontakt: pduchackovachotkova@seznam.cz, 608 260 230

„Praha 6 pro rodinná“ – takovou Prahu 6 bych si přála.

Věnuje se zejména školské problematice jak na lokální úrovni, tak jako členka odborné sekce Strany zelených.
Od roku 2013 je v komisi pro výchovu a vzdělání, kde kromě jiného neustále bojuje za navýšení kapacit MŠ a ZŠ na Praze 6. Dále se aktivně podílela na kampani k Vítěznému náměstí. Je spoluautorkou petice za půdní vestavbu na ZŠ Náměstí Svobody 2 a spoluzakladatelkou platformy Máme děti v Praze 6. V letech 2014-2018 byla zastupitelkou Prahy 6 za Zelené.

„Od narození žiji v Praze. Do svých třinácti let jsem vyrůstala na Václavském náměstí, kde jsem byla svědkem toho, jak mi doslava pod okny „prošly“ dějiny. Možná i to byl drobný střípek, který mne přivedl k historii, kterou jsem společně s pedagogikou vystudovala na PedF UK. Od roku 1996 do roku 2005 jsem byla aktivní členkou a později předsedkyní O. S. Nefrit, které se věnovalo primární prevenci patologických jevů, zejména drogové problematice. V Nefritu jsem vedla kroužky pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin, dlouhodobé zážitkové kursy pro středoškoláky, přednášela. Před mateřskou dovolenou jsem učila pět let na základní škole. V Praze 6 žiji desátým rokem. Jsem spolupředsedkyní klubu rodičů MŠ Tychonova a členkou školské rady ZŠ Náměstí Svobody 2. S manželem jsme rodiči Vojtíška, Aninky a Barborky.

Členkou SZ jsem od roku 2011. V současné době se věnuji zejména školské problematice jak na lokální úrovni, tak jako člen odborné sekce SZ. V roce 2012 jsem byla organizátorkou kampaně za navýšení kapacit MŠ na Praze 6. Od roku 2013 jsem nominantem SZ v komisi pro výchovu a vzdělání, kde kromě jiného neustále bojuji za navýšení kapacit MŠ a ZŠ na Praze 6. Z další činnosti v SZ jsem se aktivně podílela na kampani k Vítěznému náměstí. Jsem spoluautorkou petic za zkvalitnění prostoru Puškinova náměstí a za půdní vestavbu na ZŠ Náměstí Svobody 2. K občanskému aktivismu jsem se vrátila jako spoluzakladatelka platformy Máme děti v Praze 6. Tato neformální skupina usiluje o lepší podmínky pro život dětí a jejich rodičů na Praze 6. Jako pozitivní výstup svého stranicko-občanského aktivismu vidím to, že se o tématu kapacit školských zařízení, které je klíčové pro kvalitu vzdělávání, nyní diskutuje jako o jednom ze stěžejních „šestkových“ témat nejen na radnici, ale i mezi aktivní občanskou (zejména rodičovskou) veřejností.“