eva_tylova

Bydlím na Petřinách. Je to paneláková část Prah 6, ve srovnání s ostatními částmi poměrně mladá, z 60.let minulého století. Bydlení tady mě baví. Miluji to tady. Máme tu hodně zeleně, z jedné strany Obora Hvězda z druhé Břevnovský klášter. Tato historická místa mě přináší pocit sounáležitostmi s našimi předky, s krásou, kterou byli schopni pro sebe (a i pro nás) vytvořit. Jejich odkaz mě zavazuje rozšiřovat a pěstovat krásu okolo sebe. Nemohu jen tak přihlížet, chci se aktivně starat:

1) o estetiku našeho okolí – zachování zeleně, zlevnění péče o ni, vzhled a čistota ulic na Praze 6, atd.
2) ale i o vytváření podmínek pro přirozené fungování mětského prostředí – vytvářet podmínky pro živé město, sousedské vztahy, možnosti setkávání, veřejné prostory k akcím v rámci přirozených sídel např. Petřiny, Ruzyň, Střešovice atd.

Protože už mám „svá“ léta, zajímají mě životní příběhy seniorů na Praze 6. Chci přispět k ulehčení jejich života a zasazovat se, aby mohli žít plnohodnotně, nikoli v izolaci. Např.i po odchudu do důchodu využít potenciál znalostí a moudrosti, které senioři mohou Praze 6 poskytnout.

3) budu se zasazovat o to, aby nás Praha 6 vnímala jako Senzační seniory – některé nápady – taxík pro seniory, seznamka s rodinami, které hledají dědečka či babičku, terapeut pro seniory, živá ulice, „Rezervoár“ – zkušeností a rad našich seniorů atd.

Tyto snahy mě dovedly až k účasti na volbách za stranu Zelených.

Vaše Eva Tylová