Narodil jsem se 30. března 1975 v Táboře a na Praze 6 bydlím od roku 1999. Jsem ženatý, mám dvouletého syna Damiána.

Po studijích na pražské Vysoké škole ekonomické (hlavní specializace Informační management, vedlejší specializace Filosofie) jsem v roce 1999 začal pracovat pro ekologickou organizaci Děti Země. Věnoval jsem se především problémům spojeným s plánovanou výstavbou dálnice D3 Praha – Tábor – České Budějovice.

Na podzim 2001 jsem spolu s kolegy z Dětí Země založil nové ekologické sdružení Arnika a dva roky jsem byl místopředsedou tohoto sdružení. Od dopravní problematiky jsem pak postupně přešel k otázkám toxického znečištění – dva roky jsem koordinoval aktivity pracovní skupiny pro dioxiny mezinárodní sítě ekologických organizací IPEN (International POP´s Elimination Network) a poté jsem dva roky vedl v České republice kampaň za prosazení důslednější verze nové chemické legislativy Evropské unie (tzv. systém REACH).

V červenci 2002 jsem vstoupil do Strany zelených a koncem roku 2002 jsem se stal členem Republikové rady Strany zelených za Prahu. V březnu 2003 jsem byl zvolen do Ústřední revizní komise SZ, ve které jsem působil až do ledna 2006 (nejprve jako člen, od prosince 2004 jako předseda). V prosinci 2005 jsem byl vybrán na pozici manažera kampaně před volbami do Poslanecké sněmovny v červnu 2006. Strana zelených uspěla a dostala se do Sněmovny. Šest let jsem pak v hlavní kanceláři Strany zelených pomáhal vytvářet zázemí pro zelenou politiku. Od jara 2013 působím jako nezávislý finanční konzultant.

V roce 2006 jsem byl zvolen do Zastupitelstva naší městské části, o čtyři roky později jsem svůj mandát obhájil. V zastupitelstvu jsem se věnoval a věnuji především kontrole hospodaření s majetkem a rozpočtu městské části.