mapa-obora

Zelení podporují zavedení tramvaje na Dědinu za předpokladu zapracování připomínek místních občanů

Strana zelených podporuje prodloužení tramvajové sítě z Divoké Šárky na Dědinu. Tramvaj je ve srovnání s autobusem pohodlnější, rychlejší a k životnímu prostředí citlivější dopravní prostředek. Tramvaj také lépe než autobus přispívá ke kultivaci městského prostoru.

Jsme však přesvědčeni, že přínos pro místní obyvatele lze garantovat pouze za těchto podmínek:

a) vedení radnice zpřístupní na samostatné webové stránce všechny dostupné informace o projektu zavedení tramvaje na Dědinu a jeho širších souvislostech a bude je průběžně aktualizovat. Zatím tento informační servis suplují občané na webu www.liboc.info.

b) vedení radnice bude aktivně sbírat připomínky dotčené veřejnosti a bude garantovat jejich věcné vypořádání. Musí skončit strkání hlavy do písku odkazováním na to, že jde o investici hlavního města, resp. Dopravního podniku. Městská část má možnost a reálnou sílu jako účastník správních řízení i dalších platforem vyjednat maximum ve prospěch dotčených obyvatel.

c) vedení radnice uspořádá na Dědině veřejnou debatu, kde bude projekt představen a bude dostatečný prostor pro formulaci připomínek a zodpovězení dotazů

d) vedení radnice zpřístupní na samostatné webové stránce všechny dostupné informace o záměru proměny skladového areálu v Ruzyni na obytnou čtvrť a bude je průběžně aktualizovat.

e) vedení radnice uspořádá veřejnou debatu o koncepci dalšího vývoje skladového areálu v Ruzyni, kde budou stávající projekty představeny a bude dostatečný prostor pro formulaci připomínek a zodpovězení dotazů.

 

Co jsme již udělali

Zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská vyzvala vedení radnice k zajištění veřejné debaty o zavedení tramvaje s místními obyvateli na jednání věcně příslušné komise v září 2013 a poté i formou interpelace již v listopadu 2013. Místostarosta Pekárek tuto formu komunikace s občany opakovaně odmítl – viz odpověď na interpelaci a zápis z Komise pro strategický rozvoj z 30. 9. 2013.

Na jednání komise pro strategický rozvoj prosazovali zástupci Strany zelených spolu s některými dalšími členy, aby v rámci procesu EIA byla prověřena možnost zachovat v ulici Vlastina obousměrný automobilový provoz. Tento návrh však nebyl schválen – viz zápis z jednání komise ze dne 5. 5. 2014.

Průběžně poskytujeme informace související s projektem provozovatelům webu www.liboc.info a jejich prostředím veřejnosti.

Zápisy z komise pro strategický rozvoj

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »