Zelení podporují zavedení tramvaje na Dědinu za předpokladu zapracování připomínek místních občanů

Zelení podporují zavedení tramvaje na Dědinu za předpokladu zapracování připomínek místních občanů

Jsme však přesvědčeni, že přínos pro místní obyvatele lze garantovat pouze za těchto podmínek:

a) vedení radnice zpřístupní na samostatné webové stránce všechny dostupné informace o projektu zavedení tramvaje na Dědinu a jeho širších souvislostech a bude je průběžně aktualizovat. Zatím tento informační servis suplují občané na webu www.liboc.info.

b) vedení radnice bude aktivně sbírat připomínky dotčené veřejnosti a bude garantovat jejich věcné vypořádání. Musí skončit strkání hlavy do písku odkazováním na to, že jde o investici hlavního města, resp. Dopravního podniku. Městská část má možnost a reálnou sílu jako účastník správních řízení i dalších platforem vyjednat maximum ve prospěch dotčených obyvatel.

c) vedení radnice uspořádá na Dědině veřejnou debatu, kde bude projekt představen a bude dostatečný prostor pro formulaci připomínek a zodpovězení dotazů

d) vedení radnice zpřístupní na samostatné webové stránce všechny dostupné informace o záměru proměny skladového areálu v Ruzyni na obytnou čtvrť a bude je průběžně aktualizovat.

e) vedení radnice uspořádá veřejnou debatu o koncepci dalšího vývoje skladového areálu v Ruzyni, kde budou stávající projekty představeny a bude dostatečný prostor pro formulaci připomínek a zodpovězení dotazů.

 

Co jsme již udělali

Zastupitelka Strany zelených Petra Kolínská vyzvala vedení radnice k zajištění veřejné debaty o zavedení tramvaje s místními obyvateli na jednání věcně příslušné komise v září 2013 a poté i formou interpelace již v listopadu 2013. Místostarosta Pekárek tuto formu komunikace s občany opakovaně odmítl – viz odpověď na interpelaci a zápis z Komise pro strategický rozvoj z 30. 9. 2013.

Na jednání komise pro strategický rozvoj prosazovali zástupci Strany zelených spolu s některými dalšími členy, aby v rámci procesu EIA byla prověřena možnost zachovat v ulici Vlastina obousměrný automobilový provoz. Tento návrh však nebyl schválen – viz zápis z jednání komise ze dne 5. 5. 2014.

Průběžně poskytujeme informace související s projektem provozovatelům webu www.liboc.info a jejich prostředím veřejnosti.

Zápisy z komise pro strategický rozvoj