Vítězné náměstí – podpořte výzvu zastupitelstvu

K plánované dostavbě Vítězného náměstí a jeho okolí by se kromě občanů mělo vyjádřit také zastupitelstvo městské části.

 

Právě zastupitelstvo městské části  může požádat hlavní město o přípravu regulačního plánu, který je účinným legislativním nástrojem pro dohodu mezi investory, majiteli pozemků a radnicí městské části i hlavního města o budoucí podobě náměstí. Regulační plán stanoví závazné limity a podrobné funkční využití plánované zástavby a investorům garantuje jasná a předvídatelná pravidla hry.
Požadavek na zpracování regulačního plánu můžete podpořit i Vy podpisem Výzvy zastupitelstvu.
Po shromáždění 600 podpisů občanů Prahy 6 musí záležitost projednat Zastupitelstvo Městské části Praha 6.
Podepsané archy posílejte na adresy uvedené v zápatí archu. Výzvu je možné podepsat také v restauraci Krkonošská hospůdka (Muchova 7, Praha 6), v kavárně Vypálené koťátko (Mařákova 5, Praha 6) nebo restauraci Na Hrádku – břevnovské sousedské hospodě (Šlikova 15/402, Praha 6).

Předem děkujeme všem za Vaší spolupráci, nicméně do podpisových archů se mohou podepsat pouze lidé s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 6!

Články o jednotlivých projektech na Vítězném náměstí a okolí

Další články z rubriky