Sportovní centrum „Markéta“ na Vypichu – příležitosti a nebezpečí

„Je dobře, že v ČR vznikají centra pro špičkové sportovce, ale projekt výstavby areálu na Vypichu má několik problematických aspektů. Minulý týden přistoupilo k dohodě na memorandu, aniž by byl tento projekt řádně projednán na zastupitelstvu a v dalších orgánech Prahy 6. O téměř miliardovém projektu, který je financovaný z veřejných rozpočtů, už pak vůbec nebyli informováni místní občané, natož aby se přistoupilo k jejich zapojení skrze participaci. Výstavba tak velkého areálu s více jak 800 parkovacími místy přitom může okolí Petřin a Vypichu poměrně dost zatížit. Rovněž není vyjasněná přístupnost a prostupnost areálu pro veřejnost a koordinace projektu s plánovanou dostavbou nedalekého plaveckého areálu Petynka. Z tohoto hlediska selhal jak Olymp, resp. Ministerstvo vnitra, tak i hlavní město a Praha 6. Státní instituce a místní samosprávy by přitom měly jít příkladem soukromým developerům a odpovědně projekty s veřejností projednávat a do procesů ji zapojovat,“ uvádí Karel Höfer, člen Komise pro sportovní a volnočasové aktivity Prahy 6 za Zelené, k podepsanému Memorandu o spolupráci mezi Olympem, hl. městem a Prahou 6 o stavbě Sportovního centra Markéta na Vypichu.

Zelení se dlouhodobě zasazují o obecné principy:

– projednání stavebních projektů s místními obyvateli

– zapojení veřejnosti do projektů financovaných z veřejných rozpočtů skrze participaci

– přístupnost nezávodních sportovišť pro rekreační využití veřejnosti

– koncepční budování dopravních staveb s ohledem na místní obyvatele i na komplexní řešení individuální a hromadné dopravy

– omezení negativních externalit jako je prach a hluk u stávajících i vznikajících staveb

– vypisování architektonických soutěží u staveb financovaných z veřejných rozpočtů

Zelení s ohledem na deklarované zapojení MČ Praha 6 a hl. města Praha u sportovního centra na Vypichu vyzývají zúčastněné strany k následujícímu:

– přesně stanovit možnosti a časovou dotaci využití sportovišť pro rekreační sportování veřejnosti (především bazénu a ledové plochy)

– umožnit pěší prostupnost celého areálu

– zachovat vzrostlou zeleň v co největší míře

– co nejefektivněji odhlučnit plochou dráhu

– předložit očekávané dopady vybudování parkoviště na vývoj dopravy v místě i širším kontextu Prahy 6, resp. Prahy a Středočeského kraje

– specifikovat dopravní napojení areálu na MHD i na stávající i plánované dopravní tepny v okolí (Bělohorská, Vypich, Patočkova, resp. břevnovská radiála)

– kvantifikovat možnosti a podmínky využití parkovacího domu pro místní rezidenty a v režimu P+R

– nabídnout baseballistům a softballistům Kotlářky odpovídající náhradu za jejich stávající sportoviště

– vypracovat studii, jak nový bazén ovlivní návštěvnickou atraktivitu a ekonomickou efektivnost výstavby krytého bazénů na Petynce, který má být rovněž vybudován z veřejných prostředků

Na pozemcích Ministerstva vnitra v blízkosti plochodrážního stadiónu Markéta na Vypichu plánuje bývalý odbor sportu MV…

Posted by Strana zelených Praha 6 on Wednesday, May 10, 2017

Text memoranda podepsaného mezi Hlavním městem, Prahou 6 a Ministerstvem vnitra: http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/tedusndetail.aspx?id=471036 (po otevření klikněte na „veřejný vstup“)

Kontakty:
PhDr. Karel Höfer, karel.hoefer@gmail.com, 777 301 892
Mgr. Petr Píša, pisap@seznam.cz, 603 114 577