Projev Petry Kolínské k odvolání SZ z koalice

Je to přesně rok od chvíle, kdy na Praze 6 vznikla koalice vítězů. Koalice stran, které ve volbách uspěly – vítěz voleb TOP 09 a Strana zelených, které získaly více hlasů než v předchozím období, a strany nové - STAN a ANO, které získaly přes čtvrtinu všech hlasů. Volební výsledek jasně ukázal, že s politickým stylem předchozího vedení radnice ztratili voliči naší městské části trpělivost.

Spojovala nás vůle otevřít radnici občanům i novým myšlenkám, spojovala nás vůle dělat věci jinak a lépe. Při ohlédnutí za prvním rokem jednoznačně převažuje radost nad pochybnostmi či zklamáním. A je velká škoda, že jsme si dnes zablokovali možnost důstojně prezentovat práci celé rady. Mnohé se za ten rok povedlo a jen stručně zmíním, o co se ve vedení zasadili zelení

  • dotace na regeneraci vnitrobloků s rozpočtem 4 miliony korun
  • zapojení veřejnosti do rozhodování o stavebních projektech a úpravách zeleně
  • zrušení plošného postřiku chodníků jedovatými herbicidy
  • úpravy v projektu prodloužení tramvaje na Dědinu podle připomínek místních občanů
  • instalace nových přechodů pro chodce
  • přípravu koncepčního materiálu pro zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty
  • maximální zachování rozsahu povrchové MHD po otevření nových stanic metra A

Když jsme v tom bilancování, využiji tuto chvíli, možná pro někoho překvapivě, pro poděkování kolegům v radě za inspirativní setkání, milé chvíle, ostré diskuse i zážitek, kdy všichni táhnou za jeden provaz.

Ten se nyní přetrhnul a já pořád přemýšlím, proč vlastně.

Již tu zaznělo, že v politice je to podobné jako manželství. I já tuto paralelu využiji. Když oddávám, říkám snoubencům, že k obřadu je přivedla láska, ale to, k čemu se zavazují, je trpělivost. Těm nejodvážnějším snoubencům dokonce říkám: „budete trpět, ale buďte trpěliví a trpte s důvěrou.“

V každém vztahu, partnerském i politickém, přicházejí krize, střety, únava, někdy i utrpení.

Samozřejmě, že nelze srovnávat manželský pár s koalicí pěti stran, jejíž členové se znají sotva pár týdnů. Politika nejsou líbánky, naštěstí pro nás všechny. Ta analogie je přece jenom v něčem užitečná.

Myslím, že rozdíl mezi manželstvími, které se rozpadnou rychle, a manželstvími, která vydrží i desítky let, není v intenzitě romantické lásky, ale v míře komunikace, důvěry, průběžně podávané zpětné vazby, sdílení společných hodnot a cílů.

Co z toho se naší koalici nedostávalo?

Podle oficiálního vyjádření starosty to byl nedostatek společných cílů a hodnot. Tak si překládám odůvodnění, že se zelení ocitli mimo ideový a programový rámec.

S napětím proto očekáváme, jaké programové cíle vepsané do koaliční smlouvy zmizí a jaké nové se objeví. Ale chystá se vůbec koalice bez zelených k novému programovému prohlášení? Pokud ano, proč jej tu nemáme? Nebo je program v pořádku, a my jsme jej v něčem neplnili či porušovali? Dozvíme se to dnes?

Statistika hlasování i dosavadní dobré výsledky koalice vítězů dokládají, že programová shoda byla dostatečná.

Podle mne byl hlavním důvodem nedostatek zkušenosti, komunikace, důvěry i sebedůvěry. Je potřeba znovu říci, že výpověď přišla bez jednání o výhradách. Starosta nás nikdy (ale ani jiné radní) nepozval k evaluaci naší práce.

Dále je potřeba říci, že odlišné názory na dílčí záležitosti patří ke koaličnímu vládnutí. V opačném případě by totiž všichni členové rady byli členy jedné strany. Všechna zásadní rozhodnutí v oblasti dopravy, úklid a péče o zeleň prošla hlasováním v radě a koaliční partneři až doposud s návrhy zelených souhlasili.

A co se změní vyloučením zelených z vedení radnice?

Vrátí se do ulic zdraví škodlivý herbicid?

Začnou travnaté plochy připomínat golfový green?

Budou mít developeři snadnější cestu pro realizaci svých záměrů?

Budou vznikat podzemní garáže na úkor zelených ploch?

Jak se bude hospodařit?

Zbaví se radnice Radimové 8?

Bude obrovská veřejná zakázka na úklid a zeleň – kde poběží o stovky milionů – organizována bez pochybností?

A co se stane s poliklinikou Marjánka nebo rodinným stříbrem v podobě pozemku na Vítězném náměstí?

Síla, životaschopnost a přitažlivost demokracie tkví mimo jiné v tom, že naše hlasy mají stejnou váhu. Každý zastupitel tak má dnes stejně silné slovo jako starosta nebo radní. Věřím, že budeme dostatečně sebevědomí a dopřejeme si tajné hlasování.

Doufám, že si každý dnes vzpomene na svůj slib zastupitele, kde se mluví o cti a svědomí.

Přeji nám všem, abychom měli jistotu v tom, že dnešním hlasováním děláme pro Prahu 6 to nejlepší, co umíme.

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »