Praha 6 už jen se strojově čitelnými daty

„Dosavadní praxe, kdy radní i zastupitelé dostávali některé materiály v podobě naskenovaných obrázků různé kvality, neumožňovala efektivní práci s daty. To se v minulosti týkalo i klíčových materiálů pro chod zastupitelstva, jako jsou například informace o rozpočtovém čerpání “ uvádí k tomu zastupitel Prahy 6 Petr Píša (Strana zelených).

Strojově čitelným formátem se podle současné legislativy rozumí datový soubor s takovou strukturou, která umožňuje programovému vybavení snadno nalézt, rozpoznat a získat z tohoto datového souboru konkrétní informace, včetně jednotlivých údajů a jejich vnitřní struktury. Taková data umožňují vývojářům nejrůznějších aplikací (ať už veřejných, nebo komerčních) tyto datové zdroje integrovat. Příkladem je například portál mapasamospravy.cz, který umožňuje občanům jednoduše sledovat, jaké záměry se chystají v okolí jejich bydliště. „Vycházíme ze zásady, že transparentní chod samosprávy je cennou pomůckou pro předcházení korupce a pro zapojování místních obyvatel do rozhodování na lokální úrovni,“ uvádí k tomu Karolína Brabcová, předsedkyně zastupitelského klubu Strany zelených na Praze 6.

„Opatření radnice vnímáme jako důležitý krok směrem k zlepšování transparence, naše snaha tím však nekončí,“ podotýká Pavel Weber, místopředseda Komise pro otevřenou radnici (Strana zelených). „Usilujeme mimo jiné o to, aby veškerá výběrová řízení na zakázky radnice a městské firmy SNEO v hodnotě nad 100 000 Kč byla vypisovaná jako otevřená a inzerovaná na webu radnice pomocí nástroje eTržiště nebo eAukce.“

Kontakty:
Karolína Brabcová – karolina.brabcova@zeleni.cz , 731 321 737
Petr Píša – pisap@seznam.cz , 603 114 577
Pavel Weber – pavel.weber@zeleni.cz