Petra Kolínská k zahrádkářské kolonii Jenerálka

Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, navazuji na interpelaci, kterou tuším na předminulém zastupitelstvu řešili někteří zahrádkáři. Odpovídal jim pan místostarosta Stupčuk, který potvrdil, že MČ Praha 6 má o pozemky, které jsou v tuto chvíli využity zahrádkáři v osadě Jenerálka, zájem, že duplicitní zápis v katastru nemovitostí s Pozemkovým fondem není žádná chyba. Z té odpovědi vyplývá, že je o právo vlastnit tyto pozemky dokonce ochotna se soudit.

Mě by v té souvislosti zajímalo, na základě jakých dokumentů si Praha 6 nárokuje část těch pozemků. Poprosím, abych tyto dokumenty dostala všechny v kopii. Protože pokud Praha 6 chce jít k soudu, tak nepochybně zakládá to právo vlastnit pozemky na nějakých listinných důkazech.

Dál se chci zeptat, jaké využití pro tyto pozemky Praha 6 plánuje, když se o ně chce soudit a zda zůstává v platnosti to, co jsme jako Praha 6 schválili při projednávání konceptu nového územního plánu. Připomínám, že u této lokality Praha 6 souhlasila s tím, že tam bude funkce zahrádkářských osad zachována. I proto mi stále vrtá hlavou, proč se Praha 6 těchto pozemků takovým způsobem domáhá. A pokud bude to soudní řízení opravdu zahájeno z iniciativy Prahy 6, tak prosím, abychom o tomto – všichni zastupitelé – dostali písemnou informaci. Děkuji.

Odpověď místostarosty JUDr. Stupčuka na tuto interpelaci