Další kolo dotací na kulturní akce pro rok 2015

Minulý týden schválila kulturní komise téměř jednohlasně další kolo dotací na kulturní akce pro rok 2015. Koalici se tak podařilo již letos alokovat na kulturní granty téměř šestkrát více finančních prostředků, než tomu bylo za vlády ODS a ČSSD (2 400 000 Kč versus 400 000 Kč).

Grantová pravidla a jejich hodnocení byla vytvářena dle vzoru magistrátních grantů a grantů udělovaných renomovanými nadacemi. Měla by být objektivnější – hodnotit se bude dle jasných kritérií (zkušenost uchazeče, kvalita projektu a rozpočet), a to jak pro hodnotitele, tak pro žadatele.

Současně by měla být pro žadatele co nejméně byrokratická. Nově mohou žadatelé v dotačním řízení žádat o částečné hrazení mzdových a investiční nákladů na své projekty. Snahou bylo, aby tyto granty podpořily živou, profesionální a alternativní kulturu pro všechny generace vedle zavedených dobrovolných a volnočasových kulturních aktivit. Koalice tak plní svůj slib v programovém prohlášení, že bude více projektů podporovat v dotačním (dříve grantovém) řízení a méně kulturních akcí objednávat. Věříme, že tím občané Prahy 6 dostanou „daleko více muziky za méně peněz“.

Jednoletý dotační program Kultura, deadline pro žádosti 25.05.2015

Karolína Brabcová, zastupitelka a členka Komise kulturní