Jsme aktivní i ve vašem okolí

Jsme aktivní i ve vašem okolí

Na Praze 6 máme osmiletou opoziční zkušenost ze zastupitelstva. Když mluvíme o změně na radnici, víme, co říkáme, a víme, jak na to. Jsme aktivní i ve vašem okolí. Snažíme se, aby pod vašimi okny nevyrostla nechtěná budova. Usilujeme o to, aby dostat děti do školky či školy nebylo noční můrou. Chráníme zeleň ve vašem sousedství. Prosazujeme, aby radnice brala vážně váš názor a spravovala vaše peníze jako dobrý hospodář.

Obývák jinak a lépe – Červený vrch

Obývák jinak a lépe – Červený vrch

Vizualizace úprav prostranství před obchodním domem na Červeném vrchu proměňuje prostor i při zachování parkovacích míst. Jedná se o návrh úpravy, která nemusí být přílišně časově ani finančně náročná, přitom však vychází z reálných potřeb uživatelů a je vstřícná k přírodním procesům (využit je systém retence dešťové vody). Realizace úpravy je zjednodušena tím, že pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Obývák před vaším domem – šest proměn míst, kterými denně procházíte

Obývák před vaším domem – šest proměn míst, kterými denně procházíte

Věříme, že kvalita veřejného prostoru ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů i kvalitu našich životů. Věříme, že zlepšování veřejného prostoru je proces, do kterého se může zapojit každý obyvatel Prahy. Věříme, že při plánování úprav veřejného prostoru lze poznat své sousedy, najít nové přátelé a zažít mnoho inspirujících chvil.

Rehabilitace a oživení zanedbaných veřejných prostranství je prioritou Strany zelených pro následující období.

Proto v rámci kampaně představujeme několik vizuálních návrhů na proměnu míst, kterými denně procházíme. Při promýšlení, jak úpravy pojmout, jsme chtěli, aby úpravy vycházely z potřeb uživatelů, reagovaly na potřeby všech generací, byly přitom časově i finančně realistické.

Námi prezentované vizualizace mají posloužit jako návrhy pro další diskuzi. Zelení se dlouhodobě zasazují o to, aby se před vylepšením veřejných prostranství úpravy probraly s jejich uživateli. Na zadání pro urbanisty se proto musí podílet všichni zájemci z řad veřejnosti. Výsledný návrh posléze vzejde z architektonické soutěže. Kvalitně připravený návrh přitom zpravidla ušetří peníze při realizaci. Praxe zároveň ukázala, že veřejné prostory, jejichž podobu lidé mohli ovlivnit, jsou více využívány a dokonce lépe odolávají vandalům nebo kriminalitě.

Zapojte se do proměny veřejných prostranství s námi!

ODS a kyberšikana: otevřený dopis předsedovi Petru Fialovi

V předvolebním spotu ODS na Praze 6 ukazují radní pro vzdělávání spolu s ředitelkou základní školy dětem video s anglickým projevem premiéra Sobotky. Děti se následně premiérově angličtině vysmějí a pozvou jej, ať se s nimi učí lépe. Patří toto do školy? Je toto v souladu se smyslem vzdělávání? Ptám se emeritního rektora a politologa Petra Fialy, nyní předsedy ODS.