Pelléova vila

Pelléova vila byla pro většinu obyvatel dříve známa jako mateřská školka, v roce 2003 byla dokončena její rekonstrukce a byla pronajata obecně prospěšné společnosti Pelléova vila za účelem provozování galerie. Více než deset let zde byla Galerie Andrle, která však v posledních letech stála zcela stranou zájmu veřejnosti. V lednu 2014 se nám podařilo radnici přimět stávající pronájem zrušit. Nový nájemce předložil plán k oživení objektu a slíbil program pro různé věkové skupiny.