Chittussiho nemocnice

Skupina PENTA plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Bubenči zbudovat luxusní bytové domy. Od záměru si slibuje zisk v řádu stovek milionů korun. Otázkou však je, co tento krok přinese městské části a jejím občanům.

Proč je změna územního plánu v Bubenči kontroverzní? Na tomto území se v současné době nacházejí dva objekty léčeben dlouhodobě nemocných. Větší z nich (spolu nezastavěnými pozemky v areálu) vlastní společnost Nebeský klid, a. s., propojená se skupinou PENTA.  Druhá patří městské části Praha 6. Ta přitom svoji léčebnu plánuje na vlastní náklady přesunout do nově zrekonstruované budovy polikliniky Pod Marjánkou. Krok zdůvodňuje neefektivitou současného provozu, se záměrem bytové výstavby údajně nemá souvislost.

Náklady radnice na nutnou rekonstrukci a dostavbu areálu břevnovské polikliniky jsou odhadovány na více než 260 milionů korun (bez DPH), vedle toho bylo již v únoru 2016 vyplaceno dosavadnímu nájemci břevnovského areálu odškodnění za vypovězení nájemní smlouvy ve výši 40 mil. Kč.

“Podle našich odhadů navržená změna funkčního využití území investorovi umožní navýšit zisk z developerské činnosti zhruba o 300 milionů Kč. Myslíme si, že takové změny územního plánu lze přijímat pouze za předpokladu, že se stavebník zaváže o část zisku se s městem podělit,” říká Karolína Brabcová, zastupitelka Prahy 6 (Strana zelených).

Vznik stovek bytů vytvoří tlak na kapacity základního školství. V okolních základních školách přitom chybí místa už dnes. V nedaleké ZŠ Antonína Čermáka bude město muset investovat do půdní vestavby, aby splnilo svoji povinnost poskytnout dětem ze spádové oblasti místo ve škole v blízkosti bydliště. Vzhledem ke zrušení kapacity soukromé LDN bez náhrady navíc dojde k razantnímu snížení kapacity zdravotních služeb.

Chittussiho nemocnice - články

Kontroverze kolem změny územního plánu v areálu Chittussiho nemocnice pokračují

Zastupitelstvo hlavního města Prahy bude ve čtvrtek 30. března 2017 hlasovat o změně územního plánu v areálu bubenečské nemocnice. Skupina Penta plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných zbudovat luxusní bytové domy. Změna územního plánu bude mít negativní dopad na občanskou vybavenost této... Celý článek »
Změna územního plánu v areálu bubenečské nemocnice znamená zisk desítek milionů pro investora. Co přinese Praze 6?

Změna územního plánu v areálu bubenečské nemocnice znamená zisk desítek milionů pro investora. Co přinese Praze 6?

Skupina PENTA plánuje na místě současného areálu léčebny dlouhodobě nemocných v Bubenči zbudovat luxusní bytové domy. Od záměru si slibuje zisk v řádu stovek milionů korun. Otázkou však je, co tento krok přinese městské části a jejím občanům. Pokud k němu dojde, je třeba stanovit... Celý článek »