Zelení požadují více míst ve školkách

Interpelace členky Komise pro výchovu a vzdělávání Pavly Ducháčkové Chotkové (září 2013)
Interpelace členky Komise pro výchovu a vzdělávání Pavly Ducháčkové Chotkové (září 2013)

Vystupuji zde s interpelací vztahující se k mateřským školkám zřizovaných na MČ P6. Předem bych ještě ráda uvedla, že zde vystupuji v roli maminky, učitelky a občana Prahy 6.

Na úterní komisi pro výchovu a vzdělání jsme dlouze diskutovali o výsledcích nové studie, kterou si P6 pro účely školské agendy nechala zpracovat. Z této studie vyplynulo, že dle prognózy bude dalších 17 let, tj. až do začátku školního roku 2030/31, nastupovat do prvních tříd ZŠ 1 100 žáků. Dalších minimálně 14 let tedy zákonitě může nastupovat do MŠ 1 100 dětí, které mají trvalé bydliště na Praze 6. Současná kapacita MŠ na P6 je okolo 3000.

Přestože se v posledních letech podařilo zvýšit kapacity školek, ráda bych uvedla za jakých okolností. Nejvíce míst vzniklo tím, že se šlo s kapacitou v jednotlivých třídách až na nejvyšší hranici, kterou hygiena povoluje, tj. 28 dětí. Že jsou toto dlouhodobě neudržitelná čísla, je všem zřejmé.

Školky se automaticky, i pokud by učitelé sebevíc chtěli, stávají zaopatřovnami, kde těžko můžeme chtít nějaký větší rozvoj dětí. To, že se setkávám s argumentem, že ne vždy všichni jsou přítomni, se vůbec nebudu zaobírat. Všem, kteří tento argument používají vřele doporučuji, ať si zkusí dojít do MŠ, když i například s osmnácti tří a čtyřletými dětmi kreslí paní učitelky vodovkami, nebo když pomáhají dětem obléci se na vycházku.

Někteří současní radní jsou na zdejší radnici již téměř desítky let. Za současnou tragickou situaci nesou osobní zodpovědnost. Opět opakuji, co již někteří radní v čele s paní starostou mohli z mých úst zaslechnout a to, že zde jsou delegováni občany k tomu, aby obec spravovali k blahu svých občanů.

Jako občan si blaho pro své děti představuji tak, že do školek se dostanou všichni, kteří do státní školky chtějí. Že děti nebudou ve třídách jak MŠ, tak i na ZŠ v nejvyšších počtech jaké hygienické normy dovolí. Že jejich učitelé nebudou unaveni a budou mít čas vést výuku tak, jak by si představovali.

Občas i z úst ředitelů MŠ na P6 slýchám, že když mohou rodiče jezdit tím a tím autem, a jezdit tam a tam na dovolenou, že si mohou dovolit platit i soukromou MŠ. Chtěla bych poukázat, že přibývá čím dál více rodin, které jsou vůbec rády, pokud mohou nějakou dovolenou zaplatit. Zároveň bych ráda upozornila, že nelze po generaci třicátníků chtít, aby si platily hypotéky, případně platili podnájmy, šetřili na důchody a ještě platili za soukromé školky.

K soukromých školkám bych ráda uvedla ještě malou poznámku. Takové mají být pouze východiskem pro ty rodiče, kteří chtějí něco, co státní školství neumí nabídnout. Pro ty rodiče, kteří to berou jako akt – já chci, ale nelze připustit, abychom se i nadále setkávali s častým fenoménem, kdy rodiče takto jedná, protože musí, když obec selhala.

Kdy budu spokojenou občankou Prahy 6? Až počty dětí v MŠ klesnou max. na 25 dětí ve třídě, až uslyším, že kvalita školství je na Praze 6 prioritou a MČ budu dělat vše pro to, aby se mohla chlubit tím, že v žádné třídě na ZŠ není více jak 28 dětí a učitelé mohou realizovat své výukové programy tak, jak chtějí. Toto vše lze. Záleží však na radních a tom, kam prioritně budou směřovat výdaje z rozpočtu.

Odpověď na tuto interpelaci

Další články z rubriky

Základní školy praskají ve švech

Letošní zápisy opět ukázaly, že školy na Praze 6 jsou na hranici svých kapacitních možností. Spádové děti se snad v příslušných školách podaří umístit, ovšem většinou za cenu nejvyššího možného povoleného počtu dětí ve třídě (28). Prognózy ukazují, že minimálně další dekádu budou školy Prahy 6 čelit stejnému náporu.

Zajímá mě více »