Zelení: požadujeme architektonickou soutěž na rozvoj areálu Petynka

Praha 6 plánuje velkorysé rozšíření volnočasového areálu Petynka. Vedle současného venkovního koupaliště by měl přibýt krytý bazén, zimní kluziště, restaurace a parkovací dům. Ačkoli jde o jednu z finančně nejnáročnějších priorit vedení radnice, projekt se zatím připravuje bez projednání s veřejností a způsobem, který vzbuzuje pochybnosti. Zelení požadují představení plánu veřejnosti a architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů.

Investice do Petynky v odhadované výši 170 milionů korun má Rada Městské části uvedenu v programovém prohlášení jako svoji prioritu. Začátek projektových prací však vykazuje řadu zásadních nedostatků. V programovém prohlášení se rada městské části zavázala

 • „U obecních projektů vypisovat veřejné architektonické soutěže a využívat kapacity a potenciál vysokých škol a dalších odborníků.“
 • „Všechny nové projekty a záměry MČ a jejich financování budeme prezentovat na webových stránkách“
 • „Veřejnost má právo účastnit se rozhodování o budoucnosti svého okolí v maximální možné a přípustné míře“

Ani jeden z těchto závazků však není v případě projektu Petynka respektován. O záměru modernizace dosud nebyly zveřejněny ucelené informace. Radnice s veřejností nekonzultovala rozsah a zaměření modernizace areálu a práce na projektu začaly způsobem, který vylučuje architektonickou soutěž.

SNEO, městská obchodní společnost, která je formálním vlastníkem areálu a má rozšíření Petynky ve svém Střednědobém strategickém plánu, vyhlásila 5. ledna výběrové řízení na zpracovatele Shrnující dispoziční a kapacitní studie dostavby sportovně-rekreačního areálu Petynka.

Výzva k podání nabídek je neveřejná (nebyla zveřejněna ani na webových stránkách SNEO ani na profilu zadavatele) a zadávací podmínky téměř vylučují dobrý výsledek. Zájemci mají na podání nabídky 21 dnů, přičemž fyzická prohlídka areálu se koná jen 9 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. SNEO přitom poptává nejlevnější nabídku s nejrychlejší realizací, kvalita architektonického provedení zadavatele nezajímá.

„Rada Prahy 6 opakuje chyby svých předchůdců – ideový záměr takto velkého projektu neprojednala s veřejností, zpracovatele projektu hledá podezřelým způsobem a jasno není ani ve financování projektu,“ komentovala situaci zastupitelka Prahy 6 Petra Kolínská.

„SNEO si tak velkou investici nemůže samo dovolit a v investičním plánu radnice modernizace Petynky chybí. Přitom naše návrhy na podrobnější rozpracování Střednědobého plánu SNEO a jeho propojení s investicemi radnice byly na jaře 2015 zamítnuty,“ uvedl zastupitel Vladimír Šraier, který v období 12/ 2014 – 12/2015 vykonával funkci místopředsedy dozorčí rady SNEO a upozorňuje: „Poptávaná studie navíc nemá parametry prezentované Komisi pro sport a volnočasové aktivity MČ P6. Tam byla představena integrační studie, shrnující mj. použitelné poznatky z minulých projektů a nové informace. Výstupem této studie měly být samostatně posuzovatelné alternativy. SNEO ale v zadání parametry areálu samo specifikuje a požadavek na zpracování alternativ zcela chybí.“

Zelení proto požadují okamžité zrušení veřejné zakázky na projektové práce, projednání rozsahu modernizace areálu v zastupitelstvu a na veřejném slyšení a vyhlášení architektonické soutěže podle pravidel ČKA.

„Krytý bazén a další atrakce v areálu Petynka jsou pro Prahu 6 velkou příležitostí. Pokud nechceme průměrnou architekturu či dokonce zpackaný projekt, musíme ke slovu pustit veřejnost a architekty. Inspirovat se lze například v Písku, kde právě architektonickou soutěž na nový bazén absolvovali,“ uvedl Petr Palacký (Píša), zastupitel Prahy 6 za Zelené.

Kontakty:

Petra Kolínská 776 55 20 22

nastenka-EP-02-petynka

 

Příloha tiskové zprávy:

Výtah z neveřejného Střednědobého strategického plánu SNEO, a.s. 2015-2017

schváleno Radou MČ v roli valné hromady SNEO

 

 1. /3. Dostavba areálu a jeho přeměna na celoročně provozované relaxačně-sportovní centrum Petynka

SNEO zpracovalo studie pro vybudování celoročně využitelného komplexu nabízejícího širokou škálu aktivit a atrakcí pro děti, dospělé i seniory. Areál s podobnými parametry není k dispozici na území Prahy 6 a stal by se přirozeným centrem, kde občané Prahy tráví svůj volný čas. Pouze celoročně využívaný areál výrazným způsobem sníží provozní ztrátu.

V rámci projektu se jedná o následující objekty:

 • Krytý plavecký bazén 25m – vyhřívaný krytý plavecký bazén využívající stávající vodní hospodářství (po úpravách) umožňující rekreační plavání, výuku plavání pro školy, sportovní plavání, rehabilitační a cvičební aktivity. Bazén bude navazovat na stávající objekt šaten, které v plné míře využije.
 • Dětský vodní svět, saunový svět a relaxační zóny – součást budovy dostavby bazénu 25m poskytne v přiměřené míře možnost relaxace a vyžití zejména pro rodiny s dětmi a neplavce. V objektu bude tvořit přechod mezi zónou bazénu 25m a umělou surfovou vlnou. Vodní hospodářství bude společné s plaveckým bazénem 25m.
 • Umělá surfová vlna – celoročně provozovatelná umělá surfová vlna bude čtvrtým obdobným zařízením svého druhu v Evropě. Jedná se o samostatný bazén o rozměrech 8x16m pro indoor-surfing s použitím plnohodnotných surfových prken pro až 4 současně surfující jezdce. Vodní hospodářství bude společné se zázemím pro předcházející objekty bazénu 25m a dětského světa. Vlna je vytvářena prouděním vody přes profilované dno a umožňuje rekreační i plnohodnotný sportovní surfing včetně výuky malých dětí a začátečníků. Nedostupnost oceánského surfingu v ČR a okolních zemích poskytuje vysokou poptávku a atraktivitu takového zařízení. Ekonomickou bilanci doplní půjčovna vybavení a kurzy pro začátečníky stejně jako nabídka pro komerční aktivity. Vizuální atraktivita tohoto sportu odráží možnosti pořádání sportovních a firemních akcí a zvýší atraktivitu posezení ve vyhlídkové části restaurace.
 • Třístranná restaurace – uzavře celý objekt dostavby budovy bazénu 25m, dětského světa a surfové vlny. Atraktivní posezení do vnitřní části umělé surfové vlny bude použitelné i při pořádání závodů nebo firemních akcí, „francouzská“ okna do zahrady areálu umožní letní provoz a nabídnou v rámci venkovního koupaliště vyšší kategorii gastronomie než stávající rychlá občerstvení. Třetí provozovanou stranou bude parter areálu. Samostatný vstup umožní provoz restaurace bez závislosti na provozní době areálu a zvýší tím atraktivitu pro nájemce.
 • Venkovní sportovní plochy (skateboard bazén, víceúčelové kurty) – součástí revitalizace areálu bude dostavba dalšího hřiště pro plážový volejbal a víceúčelového hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem (areál tak nabídne všechny druhy povrchů tj. písek, antuku a umělý povrch), součástí venkovních sportovišť se stane betonový profilovaný bazén pro skateboarding. Jedná se o moderní nehlučnou formu skateboardingu. I po těchto plochách je velká poptávka.
 • Demontovatelná plocha pro zimní provoz kluziště – s ohledem na klimatické změny je v Praze v zimních měsících takřka nemožné přírodní zimní bruslení. Pro funkce areálu v zimních měsících bude dobudována technologicky chlazená plocha pro zimní bruslení. Vlastní plocha bude demontovatelná tak, aby v letních měsících neomezovala plochu relaxační zahrady areálu. Technologické zázemí bude společné s technologickým zázemím vodních zařízení, rovněž sociální zázemí a restaurace obslouží i konzumenty této aktivity. Úprava parteru areálu Petynka – nutnost umístit technologie pro úpravu vody a další rozšíření areálu do 1. NP povede ke skutečnosti, že vlastní bazén 25m, dětský svět a surfová vlna se budou nacházet ve 2. NP ve vztahu k parteru areálu směrem do ulice Na Petynce. Uliční stranu 1.NP využijeme k vybudování nájemních jednotek vhodně doplňujících areál např. prodej a půjčování sportovních služeb, kadeřnictví, sportovní oblečení a podobně. Vlastní parter bude upraven do vhodné podoby umožňující setkávání rodin před vlastním sportováním, relaxaci po návštěvě areálu a podobně. Parková úprava a vhodný mobiliář naváží na výkladce obchodních jednotek.
 • Přízemní parkovací objekt – celoroční provoz areálu s sebou ponese nutnost zajištění adekvátního parkování. V místě stávající zpevněné plochy bude vybudován jednoduchý nadzemní objekt (2 nadzemní podlaží) umožňující parkování alespoň 150 vozidel. Tento objekt bude budován v návaznosti na plnění závazku a.s. Geosan na vybudování 60 parkovacích míst pro potřeby areálu Petynka. Objekt nebude sloužit k nájemnímu stání, pouze pro potřeby areálu pro krátkodobé parkování.

Předpokládané investiční náklady: 170 mil. Kč mít vícezdrojové financování (vnitřní i vnější zdroje)

Předpokládané provozní náklady: dle skutečného rozsahu projektu, ambice neutrálního provozního výsledku

Vliv na hospodaření: neutrální z provozního hlediska, míra odpisu investice bude závislá na podílu financování veřejné služby

Termín realizace: 2015-2017

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »