Zelení: požadujeme architektonickou soutěž na rozvoj areálu Petynka

Praha 6 plánuje velkorysé rozšíření volnočasového areálu Petynka. Vedle současného venkovního koupaliště by měl přibýt krytý bazén, zimní kluziště, restaurace a parkovací dům. Ačkoli jde o jednu z finančně nejnáročnějších priorit vedení radnice, projekt se zatím připravuje bez projednání s veřejností a způsobem, který vzbuzuje pochybnosti. Zelení požadují představení plánu veřejnosti a architektonickou soutěž podle pravidel České komory architektů.

Investice do Petynky v odhadované výši 170 milionů korun má Rada Městské části uvedenu v programovém prohlášení jako svoji prioritu. Začátek projektových prací však vykazuje řadu zásadních nedostatků. V programovém prohlášení se rada městské části zavázala

 • „U obecních projektů vypisovat veřejné architektonické soutěže a využívat kapacity a potenciál vysokých škol a dalších odborníků.“
 • „Všechny nové projekty a záměry MČ a jejich financování budeme prezentovat na webových stránkách“
 • „Veřejnost má právo účastnit se rozhodování o budoucnosti svého okolí v maximální možné a přípustné míře“

Ani jeden z těchto závazků však není v případě projektu Petynka respektován. O záměru modernizace dosud nebyly zveřejněny ucelené informace. Radnice s veřejností nekonzultovala rozsah a zaměření modernizace areálu a práce na projektu začaly způsobem, který vylučuje architektonickou soutěž.

SNEO, městská obchodní společnost, která je formálním vlastníkem areálu a má rozšíření Petynky ve svém Střednědobém strategickém plánu, vyhlásila 5. ledna výběrové řízení na zpracovatele Shrnující dispoziční a kapacitní studie dostavby sportovně-rekreačního areálu Petynka.

Výzva k podání nabídek je neveřejná (nebyla zveřejněna ani na webových stránkách SNEO ani na profilu zadavatele) a zadávací podmínky téměř vylučují dobrý výsledek. Zájemci mají na podání nabídky 21 dnů, přičemž fyzická prohlídka areálu se koná jen 9 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. SNEO přitom poptává nejlevnější nabídku s nejrychlejší realizací, kvalita architektonického provedení zadavatele nezajímá.

„Rada Prahy 6 opakuje chyby svých předchůdců – ideový záměr takto velkého projektu neprojednala s veřejností, zpracovatele projektu hledá podezřelým způsobem a jasno není ani ve financování projektu,“ komentovala situaci zastupitelka Prahy 6 Petra Kolínská.

„SNEO si tak velkou investici nemůže samo dovolit a v investičním plánu radnice modernizace Petynky chybí. Přitom naše návrhy na podrobnější rozpracování Střednědobého plánu SNEO a jeho propojení s investicemi radnice byly na jaře 2015 zamítnuty,“ uvedl zastupitel Vladimír Šraier, který v období 12/ 2014 – 12/2015 vykonával funkci místopředsedy dozorčí rady SNEO a upozorňuje: „Poptávaná studie navíc nemá parametry prezentované Komisi pro sport a volnočasové aktivity MČ P6. Tam byla představena integrační studie, shrnující mj. použitelné poznatky z minulých projektů a nové informace. Výstupem této studie měly být samostatně posuzovatelné alternativy. SNEO ale v zadání parametry areálu samo specifikuje a požadavek na zpracování alternativ zcela chybí.“

Zelení proto požadují okamžité zrušení veřejné zakázky na projektové práce, projednání rozsahu modernizace areálu v zastupitelstvu a na veřejném slyšení a vyhlášení architektonické soutěže podle pravidel ČKA.

„Krytý bazén a další atrakce v areálu Petynka jsou pro Prahu 6 velkou příležitostí. Pokud nechceme průměrnou architekturu či dokonce zpackaný projekt, musíme ke slovu pustit veřejnost a architekty. Inspirovat se lze například v Písku, kde právě architektonickou soutěž na nový bazén absolvovali,“ uvedl Petr Píša, zastupitel Prahy 6 za Zelené.

Kontakty:

Petra Kolínská 776 55 20 22

nastenka-EP-02-petynka

 

Příloha tiskové zprávy:

Výtah z neveřejného Střednědobého strategického plánu SNEO, a.s. 2015-2017

schváleno Radou MČ v roli valné hromady SNEO

 

 1. /3. Dostavba areálu a jeho přeměna na celoročně provozované relaxačně-sportovní centrum Petynka

SNEO zpracovalo studie pro vybudování celoročně využitelného komplexu nabízejícího širokou škálu aktivit a atrakcí pro děti, dospělé i seniory. Areál s podobnými parametry není k dispozici na území Prahy 6 a stal by se přirozeným centrem, kde občané Prahy tráví svůj volný čas. Pouze celoročně využívaný areál výrazným způsobem sníží provozní ztrátu.

V rámci projektu se jedná o následující objekty:

 • Krytý plavecký bazén 25m – vyhřívaný krytý plavecký bazén využívající stávající vodní hospodářství (po úpravách) umožňující rekreační plavání, výuku plavání pro školy, sportovní plavání, rehabilitační a cvičební aktivity. Bazén bude navazovat na stávající objekt šaten, které v plné míře využije.
 • Dětský vodní svět, saunový svět a relaxační zóny – součást budovy dostavby bazénu 25m poskytne v přiměřené míře možnost relaxace a vyžití zejména pro rodiny s dětmi a neplavce. V objektu bude tvořit přechod mezi zónou bazénu 25m a umělou surfovou vlnou. Vodní hospodářství bude společné s plaveckým bazénem 25m.
 • Umělá surfová vlna – celoročně provozovatelná umělá surfová vlna bude čtvrtým obdobným zařízením svého druhu v Evropě. Jedná se o samostatný bazén o rozměrech 8x16m pro indoor-surfing s použitím plnohodnotných surfových prken pro až 4 současně surfující jezdce. Vodní hospodářství bude společné se zázemím pro předcházející objekty bazénu 25m a dětského světa. Vlna je vytvářena prouděním vody přes profilované dno a umožňuje rekreační i plnohodnotný sportovní surfing včetně výuky malých dětí a začátečníků. Nedostupnost oceánského surfingu v ČR a okolních zemích poskytuje vysokou poptávku a atraktivitu takového zařízení. Ekonomickou bilanci doplní půjčovna vybavení a kurzy pro začátečníky stejně jako nabídka pro komerční aktivity. Vizuální atraktivita tohoto sportu odráží možnosti pořádání sportovních a firemních akcí a zvýší atraktivitu posezení ve vyhlídkové části restaurace.
 • Třístranná restaurace – uzavře celý objekt dostavby budovy bazénu 25m, dětského světa a surfové vlny. Atraktivní posezení do vnitřní části umělé surfové vlny bude použitelné i při pořádání závodů nebo firemních akcí, „francouzská“ okna do zahrady areálu umožní letní provoz a nabídnou v rámci venkovního koupaliště vyšší kategorii gastronomie než stávající rychlá občerstvení. Třetí provozovanou stranou bude parter areálu. Samostatný vstup umožní provoz restaurace bez závislosti na provozní době areálu a zvýší tím atraktivitu pro nájemce.
 • Venkovní sportovní plochy (skateboard bazén, víceúčelové kurty) – součástí revitalizace areálu bude dostavba dalšího hřiště pro plážový volejbal a víceúčelového hřiště pro míčové sporty s umělým povrchem (areál tak nabídne všechny druhy povrchů tj. písek, antuku a umělý povrch), součástí venkovních sportovišť se stane betonový profilovaný bazén pro skateboarding. Jedná se o moderní nehlučnou formu skateboardingu. I po těchto plochách je velká poptávka.
 • Demontovatelná plocha pro zimní provoz kluziště – s ohledem na klimatické změny je v Praze v zimních měsících takřka nemožné přírodní zimní bruslení. Pro funkce areálu v zimních měsících bude dobudována technologicky chlazená plocha pro zimní bruslení. Vlastní plocha bude demontovatelná tak, aby v letních měsících neomezovala plochu relaxační zahrady areálu. Technologické zázemí bude společné s technologickým zázemím vodních zařízení, rovněž sociální zázemí a restaurace obslouží i konzumenty této aktivity. Úprava parteru areálu Petynka – nutnost umístit technologie pro úpravu vody a další rozšíření areálu do 1. NP povede ke skutečnosti, že vlastní bazén 25m, dětský svět a surfová vlna se budou nacházet ve 2. NP ve vztahu k parteru areálu směrem do ulice Na Petynce. Uliční stranu 1.NP využijeme k vybudování nájemních jednotek vhodně doplňujících areál např. prodej a půjčování sportovních služeb, kadeřnictví, sportovní oblečení a podobně. Vlastní parter bude upraven do vhodné podoby umožňující setkávání rodin před vlastním sportováním, relaxaci po návštěvě areálu a podobně. Parková úprava a vhodný mobiliář naváží na výkladce obchodních jednotek.
 • Přízemní parkovací objekt – celoroční provoz areálu s sebou ponese nutnost zajištění adekvátního parkování. V místě stávající zpevněné plochy bude vybudován jednoduchý nadzemní objekt (2 nadzemní podlaží) umožňující parkování alespoň 150 vozidel. Tento objekt bude budován v návaznosti na plnění závazku a.s. Geosan na vybudování 60 parkovacích míst pro potřeby areálu Petynka. Objekt nebude sloužit k nájemnímu stání, pouze pro potřeby areálu pro krátkodobé parkování.

Předpokládané investiční náklady: 170 mil. Kč mít vícezdrojové financování (vnitřní i vnější zdroje)

Předpokládané provozní náklady: dle skutečného rozsahu projektu, ambice neutrálního provozního výsledku

Vliv na hospodaření: neutrální z provozního hlediska, míra odpisu investice bude závislá na podílu financování veřejné služby

Termín realizace: 2015-2017

Další články z rubriky

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »