Zelené noviny 2016

Letní čtení od Strany zelených v Praze 6: Praha 6 jako město pro 21. století, Investice Prahy 6 je nutné ohlídat, Postřik jedovatým Roundupem – ano či ne?, Podívejte se, co plánuje radnice ve vašem okolí, Dostačuje kapacita vzdělávacích zařízení?, Praha 6 má problém: BYTY, Profesor Bělohradský: Nikdo není tak bohatý, jak si myslí.

Nepřišly vám noviny do poštovní schránky? Nevadí, přečtěte si je digitálně – Zelené noviny 2016 (PDF).

 

Moderní město

Praha 6 jako město pro 21. století

Dobrých příkladů moderních měst nalezneme v Evropě dostatek. Město Vídeň iniciovalo výstavbu nové rezidenční čtvrti Aspern a stanovilo investorům jasné podmínky v oblasti ochrany životního prostředí. Londýnská radnice nechala roku 2003 přetvořit Trafalgarské náměstí, do té doby rušnou dopravní křižovatku, v přitažlivý městský prostor. Moderní město zkrátka aktivně utváří podmínky pro svůj rozvoj. Koordinuje zájmy jednotlivých aktérů a neopomíjí přitom hlas veřejnosti.

Chceme, aby samospráva a veřejnost podobně aktivně vstupovaly do rozvoje Prahy 6. Před námi leží rozhodnutí o výstavbě nové čtvrti na území ruzyňského skladového areálu. A před námi je též rozhodnutí o budoucí podobě pomyslného srdce Prahy 6, Vítězného náměstí.

I přes zlepšení díky projektu Šesťáku je Kulaťák stále spíše kruhovým objezdem než plnohodnotným náměstím. Soukromí investoři si brousí zuby na atraktivní, dosud nezastavěné pozemky. Ty jsou však ve veřejném vlastnictví a měly by sloužit především pro veřejné stavby celopražského významu.

Jak toho dosáhnout? Navrhujeme vyhlásit urbanistickou soutěž a podle jejích výsledků realizovat změny v dopravním uspořádání Kulaťáku a zástavbu jeho volných pozemků. Klíčové je přitom samotné zadání takové soutěže. Chceme dostat většinu pěšího provozu do podzemí, nebo bychom raději naopak doplnili úrovňové přechody do Evropské? Chceme rozšířit kapacitu pro automobily, nebo chceme dát přednost tramvajím? Příprava zadání pro urbanistickou soutěž by měla začít už na podzim tohoto roku, a to ve spolupráci hlavního města, městské části a vysokých škol. Tudy vede cesta k městu 21. století.

Petr Palacký (Píša), zastupitel
pisap@seznam.cz, 603 114 577

 

 

splneno-sestak

Opřete se o silný tým

Když jsem se před deseti lety poprvé stala zastupitelkou Prahy 6, netušila jsem, kolik inspirativních setkání a příležitostí posunout věci k lepšímu mě čeká. Byla to léta nabitá událostmi, které se nikdy nedostanou na první stránky novin, přesto mají na můj i váš život nemalý vliv.

Třeba marný zápas o to, aby tunely městského okruhu nevedly pár stovek metrů od Pražského hradu, úsilí o modernizaci kladenské železniční dráhy, úspěšná ochrana zahrádkářských osad a zelených vnitrobloků, snaha kultivovat dostavbu Vítězného náměstí. Porážku střídal úspěch, mnohé dosud rozhodnuto nebylo. Ale zelení jsou známi svoji vytrvalostí a trpělivostí. Nejsme stranou na dvě volební období, nejsme stranou izolovaných individualit. Jsme tým, pro který je komunální politika nástrojem ke zlepšování místa pro každodenní život.

Po deseti letech jsem se funkce zastupitelky Prahy 6 vzdala, neboť mne partnerský život odvál na Prahu 7. Témata, se kterými jsem byla spojována, však nezůstanou ladem. Revitalizaci Bělohorské, dostavbě Vítězného náměstí či stanovení pravidel pro zástavbu dosud nezastavěných pozemků se budu aktivně věnovat z pozice náměstkyně primátorky.

Ale hlavně je zde zelený tým zastupitelů a jejich spolupracovníků, kteří bez ohledu na odvolání zelených z vedení městské části neúnavně prosazují volební program a jsou vám k dispozici.

Neváhejte je proto kontaktovat a nezapomeňte, že záleží na každém z nás, jak bude vypadat okolí našich domovů.

Petra Kolínská
zastupitelka Prahy 6 v letech 2006–2016
náměstkyně primátorky od dubna 2016

Investice Prahy 6 je nutné ohlídat. Otázky pro zastupitele

Léčebna dlouhodobě nemocných se má přestěhovat do objektu Polikliniky Pod Marjánkou. Radnice proto se současným nájemcem předčasně ukončila smlouvu. Je to v pořádku?

V rámci dohody o narovnání se radnice zavázala vyplatit současnému nájemci 40 mil. Kč. Připomínky zelených, že Poliklinika Marjánka, a. s. je zcela netransparentní společnost s akciemi na doručitele, která navíc neplní své nejzákladnější informační povinnosti, přitom bohužel nebyly vzaty v úvahu. Chybějící účetní uzávěrky (ovšem bez příloh) doplnila firma do obchodního rejstříku až poté, co jsem podal podněty k soudu, Finančnímu a Živnostenskému úřadu. Společnost vůbec není v dobré kondici, je značně zadlužená a ke konci roku 2014 měla záporné vlastní jmění. Nedokáži si představit, jak za těchto okolností chtěla do konce příštího roku proinvestovat dalších 65 mil. Kč, k čemuž se zavázala. Ukončení smlouvy s výplatou 40 mil. Kč tak je pro ni jednoznačnou výhrou.

Budeme bedlivě sledovat, jak to nakonec dopadne. Máme stále na paměti případ areálu Na Dračkách, kdy Praha 6 dala za areál 75 milionů rodině exministra za ODS Bendla a slíbené byty ani školka dodnes nestojí.

Další velkou plánovanou investicí je dostavba plaveckého areálu Petynka za 170 mil. Kč. Na co je třeba si dávat pozor tady?

Přibude krytý 25 metrový plavecký bazén, menší aquapark a sportovní část. Vše s celoročním provozem – takových je v Praze málo, proto zelení rozšíření Petynky podporují. Potřebujeme však vědět, jaké budou dopady na provozní rozpočet Prahy 6 (ten totiž není dlouhodobě vyrovnaný). Chceme se také ujistit, že aquapark nebude na úkor sportovní části areálu. Debata přitom musí proběhnout za účasti veřejnosti.

Vladimír Šraier, zastupitel
vladimir.sraier@gmail.com, 602 276 999
www.praha6.zeleni.cz/investice

Neopakujme chyby Blanky!

Po zprůjezdnění tunelového komplexu Blanka se Praha 6 potýká s výrazným nárůstem automobilové dopravy. Řešením současné situace však není výstavba nových kapacitních silnic, ale naopak podpora veřejné dopravy.

Nové kapacitní přivaděče, např. zamýšlená Břevnovská radiála, by totiž jen přilákaly další vozidla. Stejně tomu bylo právě po otevření Blanky, kdy například intenzita provozu v Patočkově ulici vzrostla z 30 na 45 tis. vozidel denně. Problémy na Vítězném náměstí jsou nyní navíc ještě umocněny uzavírkou Korunovační ulice.

Opatření pro dlouhodobé zlepšení dopravní situace musí sahat až do Středočeského kraje – je zapotřebí, aby u vlakových nádraží a stanic vznikala P+R parkoviště a aby byla vytvořena dlouhodobá dopravní koncepce Prahy a Středočeského kraje. Vedle modernizace železnice na Kladno je potřeba vystavět tramvajovou trať do Suchdola, která odlehčí přetížené třídě Jugoslávských partyzánů. Tu denně objíždí 10 tis. vozidel „zkratkami“ přes obytné zóny Dejvic a Bubenče.

Naopak realizací Pražského okruhu v zamýšlené jižní variantě přes Suchdol by se ze Svatovítské, Jugoslavských partyzánů a Roztocké stala nejkratší spojnice mezi Městským a Pražským okruhem, která by přilákala další tisíce vozidel. Opakoval by se případ Blanky, kdy bylo zlepšení situace v některých městských částech „vykoupeno“ výrazným zhoršením dopravní situace na Praze 6. Silniční okruh je zapotřebí dostavět, ovšem ne podle 70 let starých plánů.

Lukáš Novák, člen Komise pro dopravu
looki@seznam.cz, 602 261 060
www.praha6.zeleni.cz/doprava

Postřik jedovatým Roundupem – ano či ne?

Během svého ročního koaličního angažmá ve vedení radnice Prahy 6 zelení zastavili plošný postřik chodníků herbicidem Roundup. Navzdory tomu, že údajné zaplevelení chodníků bylo udáváno jako důvod pro náš nucený odchod z koalice, se k postřiku Roundupem radnice ani v tomto roce nevrátila.

Proč se Roundupu zelení tak brání? Pod touto značkou se prodává herbicid s účinnou látkou glyfosát. Ta sice chrání draze vybudovanou chodníkovou dlažbu před plevelem, ale nejspíš na úkor zdraví nás všech.

V březnu 2015 klasifikovala Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) glyfosát jako potenciálně karcinogenní látku. O tři měsíce později pak vypršela licence pro používání glyfosátu v Evropské unii. Evropské orgány sice zprvu navrhly její prodloužení na dalších 15 let, proti tomu se však ohradila početná vědecká obec, spotřebitelské a ekologické organizace, mnozí evropští poslanci i některé členské státy EU. Přípravky s obsahem glyfosátu proto obdržely jen dočasné povolení na dobu 18 měsíců.

Uvidíme, s jakým kompromisem nakonec evropské orgány přijdou. Již teď je ale jasné, že plošný postřik Roundupem na Praze 6 je drahý. Městskou část vyjde na 2,7 mil. Kč ročně. Oproti tomu mechanické čištění plevele čtyřikrát ročně, které v kombinaci s používáním přípravků organického původu prosazujeme, stojí zhruba polovinu. A navíc poskytuje pracovní příležitosti lidem, kteří často hůře hledají práci.

Karolína Brabcová, zastupitelka
karolina.brabcova@zeleni.cz, 731 321 737
www.praha6.zeleni.cz/roundup

Podívejte se, co plánuje radnice ve vašem okolí

Má se u vás místo parku stavět supermarket? Aplikace vám prozradí plány radnice ve vašem bezprostředním okolí. Nové hřiště, uzavírka silnic nebo prodej obecních nemovitostí vás tak už nezaskočí.

Základní myšlenka je prostá – pokud město jakkoli rozhoduje o dění ve veřejném prostoru, vždy je v podkladech uvedeno číslo katastrální parcely či adresa, která se k místu váže. Každé rozhodnutí lze tedy zobrazit na mapě. Na webu si pak jen stačí vyznačit oblast, o kterou máte zájem, a pak už jen čekat na e-mail, který vás upozorní, že je vaše lokalita zmíněná v novém dokumentu.

Podmínkou funkčního provozu tohoto webu je, aby radnice zveřejňovaly na svých webech dokumenty z úřední desky ve strojově čitelném formátu, nikoli pouze jako naskenované texty. Jsme rádi, že i díky našemu tlaku v Komisi pro otevřenou radnici to městská část Praha 6 činí.

Pavel Weber, člen Komise pro otevřenou radnici
weber.pavel@seznam.cz, 775 317 548
www.mapasamospravy.cz

Naše okolí se zazelená

Během koaličního vládnutí na radnici Prahy 6 prosadili zelení vytvoření dotačního programu na ozelenění vnitrobloků. Ten byl pojat velmi ambiciózně – pomoci změnit zanedbané, vyasfaltované či vydlážděné dvorky a vnitrobloky v kultivovaný zelený prostor lákající místní obyvatele k odpočinku. Za přispění obecních peněz tak občané mohli realizovat vlastní představu, jak by jejich okolí mělo vypadat.

Již před létem byl slavnostně otevřen projekt SVJ Pavlovská a Ruzyňská, které za příspěvek 250 000 Kč vybudovalo dětské hřiště a přilehlou zeleň. Sami majitelé bytů přispěli částkou zhruba 50 000 Kč. Projekt je velmi vítaný i proto, že nově revitalizovaný prostor nabízí i pro děti ze širokého okolí.

Dotaci dostalo i dalších 28 bytových družstev, společenství vlastníků, respektive majitelů nemovitostí. Jejich projekty by měly být dokončeny koncem tohoto roku. Celkem bylo rozděleno 3,5 milionů Kč.

Bohužel zelení již v radniční koalici nejsou a nový radní Roman Mejstřík (ANO) pokračování úspěšného grantového programu na podporu vnitrobloků neplánuje. Změní se to?

Čtěte více v článku První ovoce z grantů na revitalizaci vnitrobloků.

Praha 6 má problém: BYTY

Radnice jich spoustu prodala, teď však začínají chybět. Je jen dobře, že zastupitelstvo již učinilo první krok a utlumilo další privatizace – ono už bytů totiž stejně moc nezbývá. Ovšem musí následovat další kroky.

Zásadní je mít koncepci toho, co v oblasti bydlení na Praze 6 vůbec chceme dělat. Několikrát jsem v Komisi pro bytovou politiku navrhl, aby takový materiál vznikl. Před rokem mi bylo řečeno, že se prý převádějí data, že nyní ani nevíme, jak vlastně bytový fond vypadá. Neuspěly ani další pokusy. U radního Mejstříka (ANO) zkrátka není vůle. Pro inspiraci přitom nemusíme chodit vůbec daleko. Pražský magistrát zřídil fond bydlení, kam mimo jiné mají jít peníze z prodejů bytů tak, aby bylo na byty nové. Současná rada Prahy 6 však něco takového opět razantně odmítá.

Položte si se mnou otázky. Proč radnice nechce dávat stranou část peněz z nájmů na rekonstrukce? Proč nechce vědět, co bude s byty za pět šest let? Statisícová městská část na takové otázky musí znát odpověď. Ptejte se i vy!

Jan Sládek, zastupitel
sladek.jan@gmail.com, 775 999 689
praha6.zeleni.cz/byty

Dostačují vzdělávací zařízení? Otázky pro zastupitelku

Jak na tom školství na Praze 6 vůbec je?

Výsledky žáků většiny zdejších základních škol jsou nad celorepublikovým průměrem, odpovídají sociokulturnímu kapitálu Prahy 6. Ne všechny školy jsou však takto úspěšné a je třeba se ptát proč. Radnice má mnoho dlouhodobých průzkumů (např. v jazykové gramotnosti). Pokud se má šestkové školství někam kvalitativně posunout, je třeba tato data projít a pečlivě vyhodnotit. To nám ukáže slabiny, ale i silné stránky a ty můžeme distribuovat i za hranice naší městské části.

Jak je to s kapacitou vzdělávacích zařízení?

Již téměř půl dekády upozorňujeme na problematiku nedostatečných kapacit mateřských a nyní i základních škol. Z ekonomického hlediska je samozřejmě výhodné naplnit třídy až na samou hranici povolenou zákonem (nebo i nad ni prostřednictvím výjimek). Ovšem ptejme se, zda se učitelům i dětem v takových podmínkách dobře pracuje. Tím, že stále (a chápu, že pro některé až úmorně) apelujeme na zvýšení kapacit škol a školek, se zároveň snažíme o to, aby zdejší děti měly možnost rozvíjet to nejlepší, co z rodin dostaly.

Pavla Ducháčková Chotková, zastupitelka
pduchackovachotkova@seznam.cz, 608 260 230
praha6.zeleni.cz/skolstvi

 

belohradsky-evropa

Profesor Bělohradský: Nikdo není tak bohatý, jak si myslí

Evropský příběh Václava Bělohradského začal v Praze, kde studoval filosofii v nadějné atmosféře šedesátých let. Před normalizací emigroval do Itálie, kde úspěšně pokračoval v univerzitní kariéře jako profesor politické filosofie. V osmdesátých letech ovlivnil svým dílem politickou filosofii disentu, jak připomíná Václav Havel v knize „Dálkový výslech“. V devadesátých letech začal působit i v Česk(oslovensk)u, kde se aktivně zapojil do osvobozování veřejného prostoru od ideologického dogmatismu.

Občas se říká, že Praha 6 není pro chudé. Dnešní třicátníci se tomu už blahosklonně nesmějí. To proto, že často mají na území Prahy 6 také své rodiče. Začátek pracovní kariéry, založení rodiny a zároveň péče o rodiče – to je typický problém „sendvičové generace“. Přidejte k tomu na Praze 6 snižující se dostupnost školek a neexistenci sociálního bydlení – mimo jiné kvůli masivní privatizaci. Řada domácností najednou poznává, že není tak bohatá, jak si myslela. I to je tvář demografického trendu Prahy 6, která rychle stárne. Ovšem být chudý v bohaté čtvrti je stigmatizující. A to všude na světě.

Celý rozhovor naleznete na www.praha6.zeleni.cz/belohradsky

Volební obvod profesora Václava Bělohradského zahrnuje Břevnov, Dejvice, Liboc, Ruzyni, Veleslavín, Vokovice a dále Lysolaje, Nebušice, Přední Kopaninu, Řepy a Zličín.

Senátní volby v Bubenči, Hradčanech, Sedlci a Střešovicích naopak proběhly roku 2014, kdy zvítězil kandidát Strany zelených a KDU-ČSL profesor Václav Hampl.

Volby do Senátu se uskuteční v pátek 7. a v sobotu 8. října 2016. Případné druhé kolo voleb proběhne 14. a 15. října 2016.

Jak nás můžete podpořit?

Činnost Strany zelených je založená na dobrovolnické práci a financích od drobných dárců. Organizace Transparency International nás označila jako politickou stranu s nejprůhlednějším financováním. Pokud se vám líbí naše činnost, můžete nás podpořit zasláním libovolné částky prostřednictvím darovacího formuláře (platba kartou nebo převodem). Také budeme rádi za jakoukoli dobrovolnickou pomoc.

Chcete více informací? Přihlašte se k odběru našeho elektronického newsletteru. A sledujte nás na Facebooku!

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Hradčany

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »