Zápisy do základních škol aneb hra o čas

Hra o čas, i tak by se krátce dal pojmenovat hlavní motiv současné debaty o šestkovém školství. Buď se podaří dostatečně navyšovat kapacity, nebo… V druhém případě by však šlo o zcela flagrantní selhání radnice. Copak by se ještě dalo věřit politikům, kteří nedokáží zajistit ani to nejelementárnější, co od nich voliči očekávají - dostatek kapacit pro kvalitní vzdělávání našich dětí?

Kam dát k zápisu do základní školy předškolačku Alenku či předškoláka Káju? Před deseti lety by odpověď byla jasná: kamkoliv, všude, až na pár vyjímek, je místa dost. Současné zápisy do základních škol v Praze 6 však vypadají trochu jinak. Zelení již nějaký pátek upozorňují na možnou hrozbu nedostatečné kapacity základních škol v Praze 6. V minulosti byly naše predikce často komentovány jako sci-fi scénáře. Když nechal bývalý radní pro školství Ondřej Balatka na konci svého funkčního období zpracovat novou demografickou studii pro potřeby školského odboru, jasně se ukázalo, že „sci-fi scénář“ zelených byl velmi blízko tomu, co nyní hrozí stát se realitou. Některé školy na Praze 6 začínají být dostupné již pouze pro děti ze spádové oblasti. Volné kapacity, kterými ještě v nedávné době disponovaly některé méně vyhlášené či rozměrnější základní školy, se velmi rychle naplňují.

V současné době se počítá s několika investicemi do výstavy půdních vestaveb, které by měly pomoci navýšit kapacity základních škol v nejvíce exponovaných lokalitách. Pomoci by měla také přestavba detašovaného pracoviště ZŠ Bílá Na Kocínce, kde se počítá s umístěním dvou tříd MŠ a několika tříd prvního stupně. Bohužel harmonogram výstavby je již nyní ve skluzu a odhadované náklady stále stoupají, nyní se už vyšplhaly ke 100 milionů. A stejně jako u mnoha dalších, podobně nákladých investic, nebyla s touto stavbou podrobně seznámena veřejnost ani většina zastupitelů. Projekt Kocínky byl jen krátce představen na schůzích několika komisí a jako jeden z desítek projektů na výstavě Praha 6 mění tvář. Zelení v současné době požádali o představení projektu na zastupitelstvu, které se uskuteční 18. 2. 2016, a zároveň o představení veřejnosti. Uvidíme, zda radní tuto žádost vyslyší. Nicméně je zřejmé, že pokud se termín výstavby bude posouvat na základě kritických hlasů veřejnosti a občanských sdružení, pak na vině rozhodně nebudou tito občané, kteří leckdy vznesou většinou oprávněné námitky, ale radnice, která by měla s občany žijícími v dané lokalitě komunikovat o takovýchto projektech od jejich počátků, tak jak je na západě zcela běžné. Nicméně „novou“ Kocínku Praha 6 potřebuje jako sůl, tak aby se alespoň trochu ulevilo kapacitám ostatních základních škol v okolí.

Zelení již delší dobu po  radnici žádají, aby demografická studie byla v plném znění zveřejněna na webu městské části. Několikrát jsme byli konfrontováni s tím, že jistá data v ní by mohla být „výbušná“ a že by je veřejnost nemusela správně interpretovat. Věříme, že občané MČ P6, kde více než 30 % obyvatel má vysokoškolské vzdělání, si s interpretací obsahu studie poradí.

Zastupitelka Pavla Ducháčková Chotková současnou situaci komentuje: „Pokud chceme udržet dobrou kvalitu šestkového školství, pak je třeba radikálně navýšit kapacity ZŠ na P6. Za současného stavu hrozí, že pro další dekádu budou třídy po třiceti dětech od první třídy realitou každé ZŠ na P6. Ptám se, zda tohle opravdu chceme? Každý ví, že dost učitelů na Praze 6 učí zajímavě, ale úroveň výuky i míra individuálního přístupu je chtě nechtě odvislá od počtu žáků ve třídách. Například program Začít spolu, tak populární u dětí, učitelů i rodičů, má své limity, z nichž nejpodstatnější je právě počet dětí ve třídě. Navíc do toho přichází inkluze. Požadavky na učitele rostou každým rokem, zatímco jejich reálné příjmy se nadále propadají s tím, jak roste minimální mzda. Čím může ředitel či ředitelka motivovat kvalitní pedagogy, jak má nalákat nadějné absolventy VŠ na naše školy? Tím, že je čekají třídy po třiceti dětech? Tím, že pokud nežijí s hmotně zajištěným partnerem, pak na své vlastní bydlení nikdy nedosáhnou?“

A jaký je názor zastupitelky Ducháčkové Chotkové na „ukrývání“ demografické studie před veřejností? „Tohle je neohajitelné, vždyť dokonce i MHMP dal novou demografickou studii určenou pro potřeby pražského školství veřejnosti k dispozici. Všem, kteří chtějí vědět, jak na tom Praha 6 reálně je, si tuto studii doporučuji prostudovat.

Zelení v současné době po radnici požadují:

  • Urychlené zveřejnění demografické studie v plném rozsahu na webu MČ P6.
  • Zpracování kvalitní studie, která bude mapovat generační obměnu v jednotlivých lokalitách MČ P6 – nejlépe v návaznosti na spádové oblasti jednotlivých ZŠ (prioritně oblast Petřin).
  • Meziodborové setkání (či založení platformy) k problematice kapacit ZŠ za přítomnosti expertů všech politických stran a odborné veřejnosti, z kterého bude jasný a veřejnosti srozumitelně prezentovaný výstup (kde, kdy a proč stavět).
  • Připravit tyto materiály v co nejkratší době, neboť lze počítat s možností čerpat EU dotace na dostavbu školské infrastruktury v mnohem vyšší míře než kdykoliv předtím.
  • Vypisování architektonických soutěží na dostavbu i výstavbu nové školské infrastruktury.
  • V případě nové developerské výstavby žádat tyto firmy, aby ve svých projektech zohledňovaly dostavbu škol, školek a dalších objektů náležících k občanské vybavenosti a aby se na jejich vybudování finančně podílely.

Pavla Ducháčková Chotková, zastupitelka a odbornice SZ na školství
608 260 230, pduchackovachotkova@seznam.cz

 

Související články:

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »