Radnice Prahy 6 neuveřejnila kompletní návrh rozpočtu MČ na rok 2011

Radnice MČ Praha 6 zcela nenaplňuje § 11 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, když na své úřední desce, ani na internetových stránkách nevyvěsila "Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011" celý, tj. v podobě, kterou mají k dispozici zastupitelé Prahy 6 pro páteční hlasování. SZ na Praze 6 vám znění Návrhu, který mají k dispozici zastupitelé, nabízí k prohlédnutí a ke stažení.

Zajímavostí je také fakt, že při běžném prohlížení webových stránek Prahy 6 „Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011“ lze jen těžko nalézt. I při využití možnosti vyhledávače a zadání fráze „rozpočet 2011“ se tento materiál zobrazí až na 9. místě…

Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 počítá se shodkem ve výši 152 milionů korun.

Krycí dopis

Úvod

Příjmy 2011

Výdaje 2011

Sociální fond 2011

Mzdová oblast 2011

Příspěvkové organizace 2011

Návrh rozpočtu MČ Praha 6

Ing. Petr Hrdina

Další články z rubriky