Programové priority koaliční smlouvy pro Prahu 6

Dne 14. listopadu 2014 uzavřely politické strany a hnutí TOP 09, ANO 2011, Strana zelených, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL smlouvu o koaliční spolupráci v zastupitelstvu městské části ve volebním období 2014-2018. Na základě této smlouvy bude mít Rada městské části Praha 6 9 členů, čtyři členy navržené TOP 09, dva členy navržené ANO 2011, dva členy navržené Stranou zelených a jednoho člena navrženého Starosty a nezávislými. Zástupce KDU-ČSL obsadí post uvolněného člena zastupitelstva s právem účasti na jednání rady a s poradním hlasem.

 

Celý text koaliční smlouvy

Programové priority koalice

Odpovědné hospodaření

Odpovědná správa, řádné a efektivní nakládání s veřejnými penězi, odpovědné a účelové nakládání se zbylým nemovitým majetkem městské části a s tím související reorganizace akciové společnosti SNEO; revize nájemních smluv na nebytové prostory s ohledem na podporu drobného podnikání. Revize nevýhodných smluv na péči o zeleň a úklid.

Otevřená radnice

Uživatelsky přátelská elektronizace agend, otevřená radnice; široká spolupráce se spolky, občanskými iniciativami a zájmovými skupinami.

Územní rozvoj

Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám; přátelské městské prostředí; oživení veřejného prostoru v Praze 6. Revize postoje Prahy 6 k velkým stavebním a dopravním projektům. Aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště. Koncepční řešení dostavby a funkce Vítězného náměstí. Ponechání strategických pozemků Vítězného náměstí ve vlastnictví hlavního města s možností svěření MČ. Koncepce rozvoje a následně regulační plány pro rozvojová a zanedbaná území. Řádné architektonické a výtvarné soutěže pro úpravy veřejných prostranství a výstavbu veřejných budov. Zachování rezidenčního rázu Prahy 6.

Ochrana životního prostředí

Zachování veřejných parků a finančně únosná údržba městské zeleně. Ochrana veřejné zeleně a přírodního dědictví. stop úbytkům zeleně, výsadba nových stromů v ulicích. Zachování rekreačního areálu Džbán pro veřejnost a ochrana zahrádkářských osad.

Výchova, vzdělávání a volný čas

Dostatek míst ve školkách a základních školách, kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, bezbariérová školská zařízení. Podpora organizátorů volnočasových a kulturních aktivit na Praze 6, dlouhodobá podpora aktivních občanů a organizací; podpora a širší zapojení nepedagogických pracovníků ve školkách a základních školách; navýšení rozpočtů v kulturní a komunitní oblasti, posílení grantového systému. Navýšení rozpočtu v oblasti podpory sportu dětí a mládeže. Nabídka vzdělávacích akcí pro seniory – počítačová gramotnost, tematické přednášky.

Dopravní politika

Aktivní řešení problémů způsobených zprovozněním tunelu Blanka.Omezení tranzitní automobilové dopravy v Praze 6 podporou budování záchytných parkovišť a modernizací trati Praha – Kladno a propojení s letištěm. Podpora dokončení pražského okruhu v severní variantě Středočeským krajem. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy. Ochrana zájmů občanů Prahy 6 při rozhodování o rozšiřování letiště Václava Havla.

Sociální a zdravotní péče

Vytvoření dlouhodobé koncepce sociální a zdravotní polItiky. Kvalitní péče o seniory a občany se zdravotním omezením, moderní přístup k ústavní a hospicové péči; řešení otázky bezdomovectví podporou nízkoprahového přístupu k získání práce a sociálně pracovní a psychologická podpora. Vypracování komplexní bytové koncepce s ohledem na méně majetné rodiny a seniory.

Bezpečná Praha 6

Posílení hlídek městské policie s důrazem na pěší a cyklistické. Nulová tolerance hazardu. Prevence drobné kriminality.

Další články z rubriky

Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »