Programové priority koaliční smlouvy pro Prahu 6

Dne 14. listopadu 2014 uzavřely politické strany a hnutí TOP 09, ANO 2011, Strana zelených, Starostové a nezávislí a KDU-ČSL smlouvu o koaliční spolupráci v zastupitelstvu městské části ve volebním období 2014-2018. Na základě této smlouvy bude mít Rada městské části Praha 6 9 členů, čtyři členy navržené TOP 09, dva členy navržené ANO 2011, dva členy navržené Stranou zelených a jednoho člena navrženého Starosty a nezávislými. Zástupce KDU-ČSL obsadí post uvolněného člena zastupitelstva s právem účasti na jednání rady a s poradním hlasem.

 

Celý text koaliční smlouvy

Programové priority koalice

Odpovědné hospodaření

Odpovědná správa, řádné a efektivní nakládání s veřejnými penězi, odpovědné a účelové nakládání se zbylým nemovitým majetkem městské části a s tím související reorganizace akciové společnosti SNEO; revize nájemních smluv na nebytové prostory s ohledem na podporu drobného podnikání. Revize nevýhodných smluv na péči o zeleň a úklid.

Otevřená radnice

Uživatelsky přátelská elektronizace agend, otevřená radnice; široká spolupráce se spolky, občanskými iniciativami a zájmovými skupinami.

Územní rozvoj

Rozvoj obce při respektu k místním hodnotám; přátelské městské prostředí; oživení veřejného prostoru v Praze 6. Revize postoje Prahy 6 k velkým stavebním a dopravním projektům. Aktivní zapojení občanů do debaty o rozvoji okolí jejich bydliště. Koncepční řešení dostavby a funkce Vítězného náměstí. Ponechání strategických pozemků Vítězného náměstí ve vlastnictví hlavního města s možností svěření MČ. Koncepce rozvoje a následně regulační plány pro rozvojová a zanedbaná území. Řádné architektonické a výtvarné soutěže pro úpravy veřejných prostranství a výstavbu veřejných budov. Zachování rezidenčního rázu Prahy 6.

Ochrana životního prostředí

Zachování veřejných parků a finančně únosná údržba městské zeleně. Ochrana veřejné zeleně a přírodního dědictví. stop úbytkům zeleně, výsadba nových stromů v ulicích. Zachování rekreačního areálu Džbán pro veřejnost a ochrana zahrádkářských osad.

Výchova, vzdělávání a volný čas

Dostatek míst ve školkách a základních školách, kvalitní vzdělávání s důrazem na výuku cizích jazyků, bezbariérová školská zařízení. Podpora organizátorů volnočasových a kulturních aktivit na Praze 6, dlouhodobá podpora aktivních občanů a organizací; podpora a širší zapojení nepedagogických pracovníků ve školkách a základních školách; navýšení rozpočtů v kulturní a komunitní oblasti, posílení grantového systému. Navýšení rozpočtu v oblasti podpory sportu dětí a mládeže. Nabídka vzdělávacích akcí pro seniory – počítačová gramotnost, tematické přednášky.

Dopravní politika

Aktivní řešení problémů způsobených zprovozněním tunelu Blanka.Omezení tranzitní automobilové dopravy v Praze 6 podporou budování záchytných parkovišť a modernizací trati Praha – Kladno a propojení s letištěm. Podpora dokončení pražského okruhu v severní variantě Středočeským krajem. Podpora pěší dopravy a cyklodopravy. Ochrana zájmů občanů Prahy 6 při rozhodování o rozšiřování letiště Václava Havla.

Sociální a zdravotní péče

Vytvoření dlouhodobé koncepce sociální a zdravotní polItiky. Kvalitní péče o seniory a občany se zdravotním omezením, moderní přístup k ústavní a hospicové péči; řešení otázky bezdomovectví podporou nízkoprahového přístupu k získání práce a sociálně pracovní a psychologická podpora. Vypracování komplexní bytové koncepce s ohledem na méně majetné rodiny a seniory.

Bezpečná Praha 6

Posílení hlídek městské policie s důrazem na pěší a cyklistické. Nulová tolerance hazardu. Prevence drobné kriminality.

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »