Požadujeme nutná opatření po otevřením tunelu Blanka

V souvislosti s otevřením tunelu Blanka požaduje vedení radnice Prahy 6 následující opatření.

blanka

Expresní linky MHD spojujících Prahu 5, 6 a 8 s využitím tunelového komplexu

Hlavní město opakovaně deklarovalo, že MHD má mít přednost před individuální automobilovou dopravou. Proto očekáváme urychlené zavedení expresních autobusových linek využívajících tunelový komplex Blanka a Strahovský tunel, které zaručí poptávané rychlé spojení Prahy 6 s oblastí Anděla či Kobylis. Podoba linek bude diskutována s veřejností i sousedními městskými částmi.

Výstavbu komunikace Evropská – Svatovítská ve variantě 1+1 jízdní pruh, s povrchovými přechody pro chodce a alejí

Již krátce po otevření tunelového komplexu Blanka se naplňují předzvěsti o zahlcení okolí Vítězného náměstí dopravou směřující do tunelů výjezdem na Prašném mostě. Obchvat Vítězného náměstí je jedinou možností, jak Vítěznému náměstí ulevit a tuto současnou dopravní křižovatku přeměnit v městské centrum Prahy 6. Komunikace ovšem nemá být dálnicí nýbrž městskou třídou. Proto vedení radnice požaduje, aby nová komunikace měla parametry 1+1 jízdní pruh s úrovňovými křižovatkami, přechody pro chodce, pruhem pro cyklisty a stromořadím v celé délce.

Vyhrazené jízdní pruhy pro MHD v ulicích Patočkova a Milady Horákové

Tunelový komplex Blanka byl budován zejména proto, aby byl silný provoz ze zmíněných ulic převeden pod zem. Je žádoucí, aby uvolněnou kapacitu hlavních silničních komunikací na povrchu nezaplnila další auta a celkový provoz zatěžující okolní ulice tak dále nestoupal, ale aby byl vyhrazen pro veřejnou dopravu, která se tak stane spolehlivější a rychlejší.

Pokračování v měření imisní zátěže i po zprovoznění tunelu na Malovance a
ve Svatovítské

Otevření tunelového komplexu Blanka nesmí poškodit zdraví lidí žijících v okolí výjezdových a příjezdových komunikací. Je třeba důkladně monitorovat nejen výskyt škodlivých částic v ovzduší, ale i hluk, jehož zvýšené zjištěné hodnoty mají na lidský organismus rovněž prokazatelně negativní dopady.

Další články z rubriky

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »
Dejvice

V dráze zahloubené železnice na Kladno chceme vybudování tzv. Zelené radiály

V souvislosti s postupující projekční přípravou železnice mezi pražským Masarykovým nádražím, letištěm a Kladnem, která bude v části úseku vedena tunelem, řeší Praha 6 otázku, jak využít prostor po současné železnici. Zelení z Prahy 6 navrhují v dráze zahloubené Buštěhradské dráhy vybudovat tzv. Zelenou radiálu, která propojí Stromovku s Divokou Šárkou. Pěší promenáda bude lemována páteřní cyklostezkou. Cesta se stane vyhledávaným volnočasovým veřejným prostorem lemovaným odpočinkovými místy a dětskými hřišti.

Zajímá mě více »