Poliklinika Pod Marjánkou – rozhodujme rychle, ale ne zbrkle

Pokud by měl někdo hledat nejproblematičtější objekt Břevnova, budova Polikliniky Pod Marjánkou by byla jistě žhavým kandidátem. Architektonicky cenná budova totiž byla terčem hned několika špatných rozhodnutí. Kontinuita některých lékařských provozů byla narušena ve chvíli, kdy byla budova využita jako dočasné útočiště pro úřad městské části. V listopadu 2010 pronajala městská část budovu za nevýhodných podmínek na 30 let společnosti Comitia, a.s., která neměla dostatečnou praxi v provozování zdravotnických zařízení a jejíž účetnictví později vykazovalo fatální nedostatky. K slibované rekonstrukci objektu, ke které se nájemce zavázal, s výjimkou výměny oken nedošlo a bylo tak zřejmé, že na podzim 2017 bude moci radnice převzít objekt zpět do své správy. Namísto toho se však radnice na jaře roku 2016 dohodla na okamžitém převzetí budovy a nájemce vyplatila tučným dvacetimilionovým odškodným. Ukvapený přesun léčebny dlouhodobě nemocných z Bubenče, který tehdy městská část zamýšlela, přitom následně narazil na několik objektivních problémů a není příliš divu, že byly příslušné plány bezprostředně po komunálních volbách 2018 zastaveny.

Tím ovšem série problematických kroků nekončí. Uprostřed řízení o památkové ochraně radnice přistoupila ke zbrklé rekonstrukci výtahů, která se protáhla o několik měsíců kvůli porušení zákona o registru smluv. Statické posudky z roku 2018 pak ukázaly, že budova je v podmínečně havarijním stavu, a to především vinou zanedbané údržby v posledních 10 letech. Praha 6 se pak na jednu stranu snažila zamezit prohlášení budovy za kulturní památku, na druhou stranu zadala vypracování dvoumilionové projekční studie, která bere památkovou ochranu při rekonstrukci jako nezvratný fakt.

To, že musíme při rekonstrukci objektu rozhodovat a jednat rychle, je jasné. Na druhé straně však není možné jednat zbrkle. Další špatné rozhodnutí si břevnovská poliklinika už zkrátka nemůže dovolit. Strana zelených upozorňuje, že je budovu nutné vnímat jako celek. Nemůžeme si dovolit zrekonstruovat pouze tzv. klepeta, přesunout tam stávající ordinace a pak si uvědomit, že pro rekonstrukci původní budovy nám nezbyly finance anebo že pro ni najednou nenajdeme využití. Není možné dostat se za několik let do situace, že zjistíme, že vinou špatných rozhodnutí v roce 2020 není jiná cesta, než historický objekt zbourat.

Zelení proto usilují, aby všechny varianty postupu rekonstrukce polikliniky byly opatřeny podrobnou SWOT analýzou, která zohlední silné i slabé stránky, přínosy i hrozby každého postupu ze zdravotnického, technického, finančního i organizačního hlediska. Požadujeme, aby byly pro cílový stav zohledněny aktuální potřeby uživatelů polikliniky i jejich případný budoucí vývoj. Zasazujeme se o to, aby výsledné řešení respektovalo nepopíratelnou architektonickou hodnotu celé stavby. Požadujeme, aby bylo od počátku připravováno využití celého objektu jako provozního a funkčního celku, a aby byly pro celou rekonstrukci alokovány potřebné finanční prostředky.

Petr Palacký (Píša), zastupitel za Stranu zelených

časopis Břevnovan

Další články z rubriky

Břevnov

Poliklinika Pod Marjánkou – fakta o kauze nepodařené rekonstrukce

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář podal ve středu 18. dubna trestní oznámení na svou vlastní osobu. Tímto krokem ze sebe chce smýt obvinění za zpronevěru 39,8 milionů korun, které byly vyplaceny při vypovězení smlouvy původnímu nájemci. Ať už posuzování trestních orgánů dopadne jakkoli, jeho politická zodpovědnost je v tomto případě jednoznačná. Připomeňme si základní fakta:

Zajímá mě více »

Poliklinika Pod Marjánkou – jedna kontroverze za druhou

Rada městské části schválila na svém zasedání z 13. 2. 2017 záměr přestavby polikliniky Pod Marjánkou. Zde má nově vzniknout léčebna dlouhodobě nemocných s kapacitou 102 lůžek. Projekt rekonstrukce a dostavby polikliniky ovšem vyvolává kontroverze od svého počátku. Nyní se ukázalo, že plánovaná přestavba je astronomicky předražená. Namísto původních 150 mil. se její rozpočet vyšplhal až na čtvrt miliardy.

Zajímá mě více »