Podpora sportu pro děti a mládež na Praze 6

Cílem a prioritou programu je zejména nabídnout dětem a mládeži do 18 let kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní rozvoj, pro rozvíjení jejich talentu a podporu schopností. Zároveň má program napomoci prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

V polovině května se Komise pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva Městské části Praha 6 sešla na dvoudenním výjezdním zasedání a obsáhle diskutovala optimální podporu oblastí, kterým se věnuje. Zelení byli aktivně reprezentováni oběma svými zástupci. Právě vyhlášený cílený dotační program “Sport dětem” je prvním hmatatelným výsledkem této akce.

“Se sportováním dětí a mládeže je to na pováženou”, říká Vladimír Šraier, zastupitel SZ a člen komise a cituje ze studie FTVS a ČVUT “.. Jsme svědky výzkumně prokazatelné nedostatečné orientace dětí a mládeže na pohybové a sportovní aktivity. Na přelomu tisíciletí kolem 40 % dětí a mládeže trpělo především v důsledku sedavého způsobu života nějakým typem zdravotního oslabení. Nesportující adolescenti trpí oproti sportujícím o mnoho více zdravotními, somatickými a psychickými problémy, které se pak odrážejí i v jejich chování a duševním životě. U sportující mládeže se nachází větší důvěra ve své zdraví, estetičtější tělesný vzhled, méně pokusů o sebevraždu, menší užití tabákových výrobků, vína a marihuany…” (zdroj: Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu?)

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program „Sport dětem“ – podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které sdružují děti a mládež do 18 let.
Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 18 let:
  • kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní rozvoj
  • integraci v rámci osobnosti dítěte
  • pěstování mezilidských vztahů napříč věkovými skupinami
  • rozvíjení talentu a podporu schopností dítěte
  • zdravý životní styl
  • prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Detailní podmínku ve vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2015.

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »