Podpora sportu pro děti a mládež na Praze 6

Cílem a prioritou programu je zejména nabídnout dětem a mládeži do 18 let kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní rozvoj, pro rozvíjení jejich talentu a podporu schopností. Zároveň má program napomoci prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže.

V polovině května se Komise pro sport a volnočasové aktivity Zastupitelstva Městské části Praha 6 sešla na dvoudenním výjezdním zasedání a obsáhle diskutovala optimální podporu oblastí, kterým se věnuje. Zelení byli aktivně reprezentováni oběma svými zástupci. Právě vyhlášený cílený dotační program “Sport dětem” je prvním hmatatelným výsledkem této akce.

“Se sportováním dětí a mládeže je to na pováženou”, říká Vladimír Šraier, zastupitel SZ a člen komise a cituje ze studie FTVS a ČVUT “.. Jsme svědky výzkumně prokazatelné nedostatečné orientace dětí a mládeže na pohybové a sportovní aktivity. Na přelomu tisíciletí kolem 40 % dětí a mládeže trpělo především v důsledku sedavého způsobu života nějakým typem zdravotního oslabení. Nesportující adolescenti trpí oproti sportujícím o mnoho více zdravotními, somatickými a psychickými problémy, které se pak odrážejí i v jejich chování a duševním životě. U sportující mládeže se nachází větší důvěra ve své zdraví, estetičtější tělesný vzhled, méně pokusů o sebevraždu, menší užití tabákových výrobků, vína a marihuany…” (zdroj: Kdo nejvíce přivádí mládež ke sportu?)

Městská část Praha 6 vyhlašuje jednoletý dotační program „Sport dětem“ – podporu sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které sdružují děti a mládež do 18 let.
Cílem a prioritou programu je nabídnout dětem a mládeži do 18 let:
  • kvalitní podmínky pro jejich tělesný a duševní rozvoj
  • integraci v rámci osobnosti dítěte
  • pěstování mezilidských vztahů napříč věkovými skupinami
  • rozvíjení talentu a podporu schopností dítěte
  • zdravý životní styl
  • prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže

Detailní podmínku ve vyhlášení dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2015.

Další články z rubriky

Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »

Na podzim se Praha 6 zazelená

Již 12 let v Praze 6 hájíme v zastupitelstvu veřejný zájem. Zasazujeme se o to, abyste tu mohli spokojeně žít nejen vy, ale i vaše děti. Cílem Zelených je udržitelná Praha 6, otevřená občanům a příjemná k bydlení.

Zajímá mě více »