BILLA Cerveny Vrch_celek

Obývák jinak a lépe – Červený vrch

Vizualizace úprav prostranství před obchodním domem na Červeném vrchu proměňuje prostor i při zachování parkovacích míst. Jedná se o návrh úpravy, která nemusí být přílišně časově ani finančně náročná, přitom však vychází z reálných potřeb uživatelů a je vstřícná k přírodním procesům (využit je systém retence dešťové vody). Realizace úpravy je zjednodušena tím, že pozemek je ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Do centrálního prostoru před obchodním domem je umístěna odpočinková zóna, zahrnující hřiště potažené červenou gumou, lavičky a veřejné pítko. Nechybí ani stojany na kola. Většina zeleně je tvořena rostlinami vhodnými k zachycování dešťové vody v městských podmínkách, které dokážou při svém vhodném použití snižovat úroveň znečištění.

Oproti současné situaci jsou parkovací místa pro automobily umístěna do postranních částí prostoru. Návrh počítá s jednosměrným provozem na parkovišti, s vjezdem nacházejícím se v pravé straně obrázku. Kvůli výjezdu z parkoviště by došlo k mírnému posunutí stávající autobusové zastávky. Současnému prostoru vizuálně dominují kontejnery na tříděný odpad, i ty návrh zachovává, ovšem umísťuje je na méně centrální místo vedle objektu obchodního domu.

Návrh byl inspirován analogickými projekty jak ze zahraničí (nákupní centra Mpreis v Rakousku, Whole foods v USA), tak domácími (Billa v Litomyšli). Jeho autorem je Peter Bednář.

Současný stav prostranství před obchodním domem na Červeném vrchu
Výřez návrhu
Výřez návrhu
Schéma dopravy podle návrhu
Schéma dopravy podle návrhu

Vizualizace proměn veřejných prostorů prezentované Stranou zelených mají posloužit jako návrhy pro dalšídiskuzi. Zelení se dlouhodobě zasazují o to, aby se před vylepšením veřejných prostranství úpravy probraly s jejich uživateli. Na zadání pro urbanisty se proto musí podílet všichni zájemci z řad veřejnosti., výsledný návrh posléze vzejde z architektonické soutěže. Kvalitně připravený návrh přitom zpravidla ušetří peníze při realizaci. Praxe zároveň ukázala, že veřejné prostory, jejichž podobu lidé mohli ovlivnit, jsou více využívány a dokonce lépe odolávají vandalům nebo kriminalitě.

Další články z rubriky