Kontakt: petra.kolinska@zeleni.cz, 776 552 022

Mgr. Petra Kolínská (* 14. června 1975) je česká politička, od roku 2006 členka Zastupitelstva městské části Praha 6. V letech 2006 – 2010 byla členkou Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Ve Straně zelených je od roku 2005, v současné době je členkou vedení pražské krajské organizace. V říjnu 2014 byla zvolena také do Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Jako zástupkyně starosty v Praze 6 zodpovídá za následující oblasti:

 • doprava
 • bezpečnost
 • památková péče

V zastupitelstvu městské části Praha 6 se věnuje tématům:

 • územní rozvoj
 • transparentnost radnice
 • pomoc lidem v bytové nouzi
 • ochrana zeleně
 • doprava

Vybrané aktivity na Praze 6:

 • Iniciace mimořádného zastupitelstva k problematice výstavby tunelu Blanka (2004)
 • Aktivní účast při záchraně zahrádkářské kolonie Jenerálka (2007–dosud)
 • Aktivní účast při ochraně parku na Puškinově náměstí (2007–2008)
 • Kampaň za přeměnu Vítězného náměstí na opravdové náměstí (2012–dosud)
 • Podpora regulaci parkování na Praze 6, více míst pro rezidenty a místní podnikatele (2008–dosud)
 • Prosazování názorové plurality v radničních novinách Šestka a poskytnutí prostoru pro občanské iniciativy

Úspěchy a kampaně zelených na celopražské úrovni, ve kterých se výrazně
angažovala

 • Kauza Opencard – důraz na ochranu soukromí uživatelů a odstartování aféry předražení projektu.
 • Kampaň proti zavedení turniketů v pražském metru.
 • Prosazování plnohodnotného zapojení železnice do dopravní obslužnosti Prahy – konkrétně modernizace trati Praha-Kladno s odbočkou na letiště.

Moje názory

Profesní dráha
Studium na Flozofické fakultě Univerzity Karlovy zakončila diplomovou prací na téma: Analýza parlamentních projevů. V roce 1995 se podílela na vzniku nezávislého měsíčníku Parlamentní zpravodaj, ve kterém pracovala sedm let jako redaktorka a zástupkyně šéfredaktora. Mezi roky 2002 a 2004 působila jako redaktorka a šéfredaktorka portálu pro neziskový sektor Econnect (http://ecn.cz/). Později byla na pozici projektové manažerky občanského sdružení Oživení (www.oziveni.cz), jehož náplní je problematika transparentnosti veřejné správy, prevence korupce a propagace ekologicky udržitelné dopravy. Od roku 2007 pracuje na Státnm fondu životního prostředí, od roku 2011 na pozici ombudsmanka programu Zelená úsporám.