PhDr. Petr Palacký, Ph.D. (*1985, dříve Petr Píša)

Opoziční zastupitel, předseda Kontrolního výboru, historik, expert na téma cenzury, předseda spolku Šestka sobě.

Kontakt: ppalacky@praha6.cz, 603 114 577

Vystudoval obory historie a germanistka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, se zahraničními pobyty na univerzitách v Jeně, Heidelbergu, Vídni a Lipsku, roku 2018 absolvoval doktorské studium v oboru české dějiny. Od roku 2010 je zaměstnán v Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, v. v. i.

Profesně se specializuje na sociologii literatury v 19. století, především na dějiny literární cenzury a knižního trhu v 19. století. Je mimo jiné spoluautorem dvousvazkové publikace V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře, 1749-2015 (Praha 2015), která získala několik prestižních ocenění, knih Nebezpečná literatura? Antologie z myšlení o literární cenzuře (Brno 2012), Svaté obrázky. Pražská devoční grafika 18. a 19. století (Praha 2018), „weil ich den kirchlichen sowohl als weltlichen Behörden mißfiel“. Bernard Bolzano auf dem Index (Sankt Augustin 2018), Na cestě k „výborně zřízenému knihkupectví“; (Praha 2019), Buchwesen in Böhmen 1749–1848. Kommentiertes Verzeichnis der Drucker, Buchhändler, Buchbinder, Kupfer- und Steindrucker (Wiesbaden 2019) a edice korespondence Karla Havlíčka (prozatím 3 svazky, od 2016). Externě vyučoval na filozofických fakultách v Praze a Olomouci.

Od roku 2016 předsedá spolku Šestka sobě. V červnu 2016 se stal členem Zastupitelstva městské části Praha 6. Od roku 2018 působí jako předseda Kontrolního výboru, dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce. Je též členem Komise majetkové politiky a Dozorčí rady společnosti SNEO, a.s.

„V souvislosti s narozením druhého syna jsme se s manželkou rozhodli, že se vrátíme k rodnému jménu mojí maminky a vezmeme si jako rodina jméno Palacký. Přáli bychom si totiž, aby naši synové byli součástí Františkova příběhu a nesli dál tohle jinak zanikající krásné jméno.“