Narodil jsem se v roce 1977, od roku 1983 žiji na Praze 6.Od roku 1993 se aktivně věnuji ochraně životního prostředí a pracuji v nevládních organizacích. V roce 2001 jsem byl jedním ze zakládajících členů sdružení Arnika. Od roku 1997 jsem se podílel na činnosti Centra pro podporu občanů a od roku 2001 jej řídím. V roce 2003 jsem absolvoval dlouhodobou pracovní stáž v Ázerbajdžánu jako konzultant pro účast veřejnosti v rozhodování mezinárodní sítě CEE Bankwatch Network. V roce 2005 jsem byl jedním z evropských koordinátorů celosvětového projektu na omezení znečišťování životního prostředí toxickými látkami International POPs Elimination Project.

V letech 1994 – 2000 jsem pracoval jako šéfredaktor společensko-kulturního časopisu Alternativa.

V letech 1998 – 2003 jsem byl součástí kulturně sociálního sdružení Dobročinný spolek Medáků ve Střešovicích, který vyrostl ze skupiny squatterů. Usiloval o záchranu památkové enklávy starých Střešovic v Praze 6 formou skloubení místních tradic s alternativní kulturou a vzkříšením sousedských vztahů. Prosadil prohlášení starých Střešovic památkovou zónou. Za období své činnosti uspořádal několik stovek kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro všechny věkové skupiny. Za svou činnost získal Spolek ocenění Nadace Civilia a Nadace VIA za jeden z nejinspirativnějších neziskových projektů roku 2000.

V roce 2005 jsem se podílel se na scénáři a produkci dokumentárního filmu Martina Marečka Zdroj* o důsledcích spotřeby nafty, označeného kritikou za ropný thriller s prvky tragikomedie a novodobou českou švejkijádu. Zdroj* získal na tři desítky ocenění z mezinárodních festivalů různých zemí světa.

Od roku 2007 působím jako člen výkonné rady iniciativy Auto*Mat pro Prahu přátelštější k chodcům a cyklistům.

V říjnu 2006 jsem kandidoval do Zastupitelstva městské části Praha 6 a jako první náhradník jsem do zastupitelstva nastoupil v říjnu 2007. Ve volebním období do roku 2010 jsem pracoval v komisi územního rozvoje a v kulturní komisi.

V komunálních volbách 2010 jsem byl na kandidátce Strany zlených zvolen do Zastupitelstva MČ Praha 6.