Miksicek

Celý můj dosavadní život je spjat s Prahou 6. Narodil jsem se v dnes již neexistující bubenečské porodnici, chodil jsem zde jak na základní školu, tak i na gymnázium, na Hanspaulce žiji se svou rodinou. Absolvoval jsem obor pedagogika a psychologie na PF UK a poté jsem se začal věnovat výpočetní technice. V tomto oboru působím dodnes.

Od radnic až po evropskou úroveň má být politika službou občanům, nikoli prostorem autokratických vládců. Bojuji proti srůstání ekonomické a politické moci, které z podstaty obsahuje nebezpečí korupce. Nevěřím v řešení nabízené tzv. pragmatickými ekonomickými elitami, které směňují budoucnost za kvartální nárůsty růstu. Věřím ve svobodné a zodpovědné obyvatele, kteří si svoji svobodu umí střežit a umí za ni nést zodpovědnost. Věřím v pluralitu a toleranci.

A protože věřím v trvale udržitelný rozvoj, zajímám se o historii, politiku a aktuální dění, rád jezdím na kole a trávím čas v přírodě, vstoupil jsem v roce 2013 do Strany zelených, která je schopná tyto hodnoty prosazovat a garantovat. Proto jsem se také i rozhodl za Stranu zelených kandidovat.

Své názory jsem prezentoval i na stránkách internetového deníku Aktualne.cz, v rubrice Čtenářův blog:
Retro budiž zatraceno – http://blog.aktualne.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=13856
Velký návrat není možný – http://blog.aktualne.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=14910
Má cenu zachraňovat stát? – http://blog.aktualne.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=16698
Evropské společenství národů – http://blog.aktualne.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=19408

Ondřej Mikšíček