Kulturní projekty v novém

Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet programy, které reflektují potřeby obyvatel a nabízejí pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

Vyhlášení dotací na kulturní projekty, které schválila kulturní komise, se setkalo s odporem zejména u členky komise za ODS, Marie Kubíkové. Ta kritizovala údajnou nekoncepčnost dotací, protože program není zaměřen jen na lokální projekty a akce místního charakteru. Nevidíme však nic zlého na tom, pokud se do Prahy 6 podaří nalákat i větší projekty celopražského zaměření. Tak je tomu nyní například u akce Osvobození 70, kde se organizace i významné části finančního zajištění ujala respektovaná instituce Paměť národa, či Noci Literatury organizované společně s Českými centry při Ministerstvu zahraničních věcí. V budoucnu by dotace mohly být udělovány podobným renomovaným kulturním podnikům, nejen akcím lokálního charakteru.

Bude to možné i díky tomu, že se finanční objem dotací významně zvyšuje. Oproti původním 400 000 Kč na kulturní granty ročně bude již toto kolo moci rozdělit v dotacích 2 miliony Kč. Příští rok doufáme, že se nám podaří vyčlenit ještě větší částku v řádu několika milionů. Zároveň odpadne pro žadatele i hodnotitele časová tíseň, kterou pro letošní rok způsobilo pozdní schválení rozpočtu městské části.

Skutečně chceme kulturu organizovat jinak než bývalá koalice ODS a ČSSD.  Té se nelíbí ani záměr vyhlásit i čtyřleté granty, které jsou podle ODS vhodné pouze pro velké kulturní instituce, jako jsou divadla. Jsme naopak přesvědčeni, že stabilnější finanční podporu si zaslouží i menší kulturní podniky, které se na Praze 6 pořádají již několikátým rokem. Dobrým příkladem může být respektovaná akce Zažít město jinak.

V neposlední řadě pak hodnotíme kladně i to, že se podařilo snížit minimální míru spolufinancování na 10 % rozpočtu projektu. Bývalá koalice a nynější opozice tento krok opět kritizuje, protože se tím podle ní motivace ke kofinancování snižuje. Myslíme si naopak, že motivace žádat o dobré projekty byla dosud snižována nesmyslně nízkou částkou, kterou městská část na kulturní projekty rozdělovala. Mottem dnešní kulturní politiky je totiž více naslouchat žadatelům, nesvazovat je zbytečnými regulemi a omezeními a každou ze žádostí o dotaci poctivě posuzovat. Vyhneme se tak neblahé praxi minulého volebního období, kdy některé kulturní instituce živořily s granty ve výši kolem 10 tisíc Kč ročně, zatímco pronajímatelé Písecké brány a Pelléovy vily dostali na pořádání kulturních akcí v těchto prostorách za čtyři roky dohromady neuvěřitelných 9,5 milionu, a to bez výběrového řízení a nehledě na snížený nájem těchto prostor od Prahy 6. Akce pro seniory v Pelléově vile či kulturní program v Písecké bráně byl hodnocen kladně, je však otázkou, proč se také o tyto peníze nežádalo za tak přísných podmínek, jaké nyní požaduje ODS.

Vzhledem k tomu, že podmínky vyhlašování dotací byly letos změněny, je nutné, aby záměr visel na webových stránkách Prahy 6 třicet dní předtím, než bude nynější kolo dotací oficiálně spuštěno. Žádosti tak bude možné zasílat až 23. května. Vyplňovat je však žadatelé mohou již nyní.

Karolína Brabcová, zastupitelka a členka Komise kulturní

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »

Dvanáctipatrové věžáky na Hradčanskou nepatří, říkají Zelení. Pražský hrad jako dominanta stačí.

Vznik bloků husté zástavby včetně dvou dvanáctipatrových věžáků v oblasti Hradčanské navrhuje podkladová studie pro změnu územního plánu, kterou bude 12. května 2020 projednávat magistrátní Výbor pro územní rozvoj. Předpokládá se, že nová výstavba přivede do lokality mezi třídou Milady Horákové a stávajícím nádražím Praha-Dejvice na osm tisíc zaměstnanců v kancelářích.

Zajímá mě více »