Kulturní projekty v novém

Cílem městské části Praha 6 (MČ Praha 6) v oblasti kultury je nabízet programy, které reflektují potřeby obyvatel a nabízejí pestré možnosti kulturního vyžití pro různé cílové skupiny vyváženě a nediskriminačně.

Vyhlášení dotací na kulturní projekty, které schválila kulturní komise, se setkalo s odporem zejména u členky komise za ODS, Marie Kubíkové. Ta kritizovala údajnou nekoncepčnost dotací, protože program není zaměřen jen na lokální projekty a akce místního charakteru. Nevidíme však nic zlého na tom, pokud se do Prahy 6 podaří nalákat i větší projekty celopražského zaměření. Tak je tomu nyní například u akce Osvobození 70, kde se organizace i významné části finančního zajištění ujala respektovaná instituce Paměť národa, či Noci Literatury organizované společně s Českými centry při Ministerstvu zahraničních věcí. V budoucnu by dotace mohly být udělovány podobným renomovaným kulturním podnikům, nejen akcím lokálního charakteru.

Bude to možné i díky tomu, že se finanční objem dotací významně zvyšuje. Oproti původním 400 000 Kč na kulturní granty ročně bude již toto kolo moci rozdělit v dotacích 2 miliony Kč. Příští rok doufáme, že se nám podaří vyčlenit ještě větší částku v řádu několika milionů. Zároveň odpadne pro žadatele i hodnotitele časová tíseň, kterou pro letošní rok způsobilo pozdní schválení rozpočtu městské části.

Skutečně chceme kulturu organizovat jinak než bývalá koalice ODS a ČSSD.  Té se nelíbí ani záměr vyhlásit i čtyřleté granty, které jsou podle ODS vhodné pouze pro velké kulturní instituce, jako jsou divadla. Jsme naopak přesvědčeni, že stabilnější finanční podporu si zaslouží i menší kulturní podniky, které se na Praze 6 pořádají již několikátým rokem. Dobrým příkladem může být respektovaná akce Zažít město jinak.

V neposlední řadě pak hodnotíme kladně i to, že se podařilo snížit minimální míru spolufinancování na 10 % rozpočtu projektu. Bývalá koalice a nynější opozice tento krok opět kritizuje, protože se tím podle ní motivace ke kofinancování snižuje. Myslíme si naopak, že motivace žádat o dobré projekty byla dosud snižována nesmyslně nízkou částkou, kterou městská část na kulturní projekty rozdělovala. Mottem dnešní kulturní politiky je totiž více naslouchat žadatelům, nesvazovat je zbytečnými regulemi a omezeními a každou ze žádostí o dotaci poctivě posuzovat. Vyhneme se tak neblahé praxi minulého volebního období, kdy některé kulturní instituce živořily s granty ve výši kolem 10 tisíc Kč ročně, zatímco pronajímatelé Písecké brány a Pelléovy vily dostali na pořádání kulturních akcí v těchto prostorách za čtyři roky dohromady neuvěřitelných 9,5 milionu, a to bez výběrového řízení a nehledě na snížený nájem těchto prostor od Prahy 6. Akce pro seniory v Pelléově vile či kulturní program v Písecké bráně byl hodnocen kladně, je však otázkou, proč se také o tyto peníze nežádalo za tak přísných podmínek, jaké nyní požaduje ODS.

Vzhledem k tomu, že podmínky vyhlašování dotací byly letos změněny, je nutné, aby záměr visel na webových stránkách Prahy 6 třicet dní předtím, než bude nynější kolo dotací oficiálně spuštěno. Žádosti tak bude možné zasílat až 23. května. Vyplňovat je však žadatelé mohou již nyní.

Karolína Brabcová, zastupitelka a členka Komise kulturní

Další články z rubriky

Koaliční smlouva podepsána. Starostou bude Jakub Stárek, Petr Palacký bude radním pro životní prostředí a klima

Koaliční smlouvu pro následující volební období v Praze 6 uzavřely tři politické kluby. Jedná se o koalici ODS a KDU-ČSL, dále STAN s podporou Zelených a klub PRAHA 6 SOBĚ. Podpisem smlouvy tak byla završena řada jednání, v nichž našly tyto tři kluby shodu jak na tématech pro příští čtyři roky, tak i na personálním rozložení sil v koalici.

Zajímá mě více »
Katastrální mapa
Dejvice

Zelení: Na Hradčanskou patří nová budova Národní knihovny

Zastupitelé Prahy 6 za Stranu zelených prosazují, aby byl pozemek v blízkosti dejvického nádraží a stanice metra Hradčanská rezervován pro novou budovu Národní knihovny. Prázdná parcela doslova na dohled od Pražského hradu je určena k zástavbě v návaznosti na budoucí zahloubení stávající železnice. Na hlavním městě se v současné době připravuje změna územního plánu, která má rozhodnout o budoucím využití této lokality.

Zajímá mě více »