Kapacita mateřských a základních škol nedostačuje

Interpelace Pavly Ducháčkové Chotkové na zasedání zastupitelstva městské části ze dne 21. 2. 2014

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé a radní!

Opět zde vystupuji ve věci kapacit základních a mateřských škol na Praze 6. Ráda bych zde upozornila na několik okamžiků, kde se data odborné sekce SZ rozchází s daty, se kterými pracuje odbor školství na MČ Praha 6.

V odpovědi na minulou interpelaci mi pan radní Balatka odpověděl, že předpokládaná kulminace počtu dětí v ZŠ se dá předpokládat v roce 2018. Prognóza říká, že by základní školy mělo navštěvovat 9230-9270 žáků – zastupitele všech politických klubů opětovně upozorňuji, že současná rejstříková kapacita je 9370 míst! Minimálně do tohoto data, dle mého soudu však ještě dříve, je nezbytné navýšit kapacity ZŠ o stovky míst.

S výše uvedeným číslem si však dovolím polemizovat. Jak už jste z mých úst několikrát slyšeli, zoufalí rodiče budou dělat zoufalé věci a pokud nedojde v co nejkratším termínu k výstavbě nových základních škol v okrese Praha-Západ, tak neustále bude pokračovat trend přehlašování TB a nikdo s tím nic neuděláme. Zároveň bych byla ráda, aby odbor školství, stejně jako paní starostka vzala na zřetel, že na základě mnou sesíťovaných data v rámci školské sekce SZ, politický klub SZ na P6 vidí prognostický vývoj ve více temných odstínech.

Prognóza MČ P6 počítá s tím, že 20% dětí s TB na P6 bude navštěvovat ZŠ mimo svou domovskou městskou část. Ptám se kde? Podobně jako Praha 6 na tom v dohledné době budou všechny tradiční MČ, kam děti z Prahy 6 míří. Dokonce i vždy nápomocná Praha 1 začíná mít v některých lokalitách problémy. Děti s mimopražským bydlištěm již nejsou v některých případech přijímány ani zde. Prosím, aby toto bylo vzato na zřetel a odbor školství poupravil na základě výše uvedených dat svou prognózu. Sama za sebe na základě dat z jednotlivých MČ si dovolím tvrdit, že mimo MČ bude ZŠ navštěvovat maximálně 10% dětí.

Pouze marginálně bych chtěla uvést, že neustále operujeme v rejstříkové kapacitě s počtem dětí, které nenesou žádné specifické poruchy učení a chování. V každé škole se najdou řádově někdy i desítky dětí s lehčí či těžší diagnózou. V rámci jejich integrace by se počty dětí v dané třídě měly snižovat, ale běžte se dnes podívat do škol a školek a ptejte se, jaká je realita…Opět, pokud chceme vstřícné školství pro děti i pedagogy, tak je nezbytné navýšit kapacity o další stovky míst.

Velmi stručně k odchodům na víceletá gymnázia. Až dosud většinou bylo možno ze tří tříd na prvním stupni vytvořit dvě třídy na stupni druhém. Všichni víme, že děti budou v dalších letech muset být přijímány po 30 do třídy. Na gymnázia se jich také dostane mnohem méně. Z toho jednoduše vyplývá, že na minulé „ze tří – dvě“ můžeme zapomenout. Čímž opět nastává nouze o prostor. Zapotřebí jsou další stovky míst.

Pokud sečtu reálná čísla, tak mi vychází, že v horizontu dalších tří-pěti let potřebujeme navýšit kapacity minimálně, opakuji minimálně, na počet 10 200 míst. Stejně by však tyto třídy byly „narvány“ na horní strop zákonných norem. Pokud chceme alespoň miminální prostor pro děti a třídy okolo 28 dětí, tak je třeba navýšit kapacity nejméně k 10 700 míst. Všichni zde přítomní víte, že vybudovat například půdní vestavbu na jednotlivých ZŠ není věcí roku, ale i několika let. Pokud nechcete, aby došlo k totálnímu kolapsu místního školství, tak je nejvyšší čas konat.

Nejaktuálněji svou vůli vyjít vstříc zoufalým rodičům můžete projevit při projednávání dalšího osudu Pelléovy vily.

PS: Komisi územního rozvoje doporučuji, aby naslouchala připomínkám odboru školství. Jakákoliv razítka nejsou možná bez radiálního navýšení kapacit MŠ a ZŠ.

Za politický klub SZ prosím o zaslání seznamu podnajatých školních budov a smluvních podmínek podnájmu jednotlivých objektů.

Děkuji

Pavla Ducháčková Chotková

Odpověď na tuto interpelaci

Další články z rubriky

Základní školy praskají ve švech

Letošní zápisy opět ukázaly, že školy na Praze 6 jsou na hranici svých kapacitních možností. Spádové děti se snad v příslušných školách podaří umístit, ovšem většinou za cenu nejvyššího možného povoleného počtu dětí ve třídě (28). Prognózy ukazují, že minimálně další dekádu budou školy Prahy 6 čelit stejnému náporu.

Zajímá mě více »