20130925 - Betlémská kaple

Milí voliči,

ve svých padesáti letech jsem se rozhodl přijmout pozvání své kamarádky Petry Kolínské k zapsání do kandidátky Strany zelených v rámci komunálních voleb 2014. Třebaže jsem odjakživa nestraník a politika nikdy nebyla mým šálkem čaje, vzhledem k mé vzrůstající nespokojenosti a rozhořčením nad způsoby jednání a práce dosavadního vedení radnice Prahy 6 jsem právě v tomto pozvání spatřil příležitost se do místního dění aktivně vložit a nekompromisně začít prosazovat názory, které zastávám.

Největším trnem v oku mi je nepředstavitelně nevýhodný odprodej klíčových pozemků naší městské části a jejich následná brutální a nevhodná zástavba, která je očividně určena někomu zcela jinému než občanům Prahy 6 – namátkou vzpomenu hyzdící zástavbu Vítězného náměstí developerskými objekty typu Lední medvěd nebo plánovaná výstavba skleněného monstra mezi Spartou a Špejcharem či likvidace rekreační oblasti Džbán, která odnepaměti sloužila obyvatelům Šestky a nyní má ustoupit nové bezohledné zástavbě luxusními domy. Takových děsivých případů je, jak jistě víte, celá řada a jedinou možností, jak jim zabránit, je pevně se sešikovat a tvrdě se proti nim postavit. Strana zelených, na rozdíl od většiny mamutích vládních stran, si za svým programem pevně stojí a po volbách se k němu čestně hlásí – a proto s vaší podporou a společným úsilím dokážeme zastavit megalomanské developerské řádění a projekty, které rozhodně nepovedou k blahu občanů Prahy 6. Zároveň pak společně zvládneme zabránit pokračujícímu znásilňování městské krajiny, které naší části města nenávratně krade tvář a mění ji v tuctovou aglomeraci hranatých barabizen. Díky svým dvacetiletým pracovním zkušenostem v roli univerzitního pedagoga, výzkumného pracovníka a manažera tuzemských i mezinárodních dopravních projektů jsem připraven přiložit ruku k dílu, které z naší městské části znovu učiní krásné, radostné a vzkvétající místo pro život.

Druhou částí mého životního poslání jsou prkna koncertních pódií, na kterých stávám s různými muzikanty různých žánrů již od první poloviny 80. let, a proto mi na srdci leží i kultura a možnosti kulturního vyžití v oblasti, kde odmalička žiji. V tomto směru budu usilovat o prosazení všemožné podpory kulturních zařízení, klubů a kulturních společností, které by Prahu 6  opět povznesly a vlily nový život do pustin v místech zlikvidovaných ostrovů a ostrůvků kultury, jakými byly například středisko Dědina nebo veleslavínský klub Red Rock, které zde nyní zoufale chybí a naplňují celé čtvrti bezútěšnou kulturní prázdnotou…

A v neposlední straně se chystám podporovat i naše seniory a snažit se pro ně vydobýt co možná nejvíc výhod ve formě různých typů pomoci, slev nebo dotací, podle konkrétních potřeb. Má zmínka o této třetí oblastí, v níž bych se rád výrazně angažoval, není jen mlácení prázdné slámy – naopak, je mi velmi blízká; oba mí rodiče, vysokoškolsky vzdělaní a celý život poctivě pracující, se po odchodu do důchodu v Praze 6 rozhodně nesetkaly s férovým jednáním, které by jim umožnilo vést důstojný život tak, jak by si zasluhovaly – a právě to se musí změnit!

A na konec, co se mé maličkosti týče, pracuji osmnáctým rokem jako odborný asistent a manažer projektů na dopravní fakultě ČVUT, dále překládám beletrii z několika jazyků, píši články do několika hudebních časopisů a působím jako hudebník (napříč žánry) v mnoha kapelách. K mým zálibám patří literatura, historie, cestování a svěratelství všeho druhu.

VM