jiri_skvor

V Praze 6 – Bubenči bydlím až na malou přestávku od narození. Za tu dobu ve mně uzrál k šestce vřelý vztah, jsem tu zkrátka doma.

V posledním období se naše čtvrť vyvíjí poněkud překotně. Vnímám to s nedobrými pocity. Pod nekompromisní taktovkou developerů vznikají administrativní centra, rostou bytové komplexy mnohdy přesahující rozumnou kapacitu lokality, neúměrně houstne doprava, mizí pro Prahu 6 typická malebná zákoutí i zelené plácky.

Po radniční výstavě „Praha 6 mění tvář“ v roce 2008 jsme se spolu s dalšími shodli, že nevidíme rozvoj Prahy 6 tak růžově, jak jej výstava prezentuje. Poměrně spontánně tak vznikla iniciativa s jemně ironizujícím názvem Praha 6 ztrácí tvář. Dali jsme si za úkol sledovat záměry výstavby, četné změny územního plánu a upozorňovat na skutečnosti, které podle nás charakteru čtvrti neprospívají a na plány, které Praze 6 neprospějí. Naše výzvy „Zachovejme Praze 6 přívětivou tvář“ směřující na dřívější i stávající vedení radnice i na zastupitele rozhodně nepadly na úrodnou půdu.

V Praze 6 jsou určitě vidět i dobré skutky; nicméně nadále jsem svědkem mnohých hrubých zásahů do přírody, necitlivých přestaveb, demolic i památkových objektů a většinou nepřiměřeného rozsahu nové výstavby.

Ač bez politické příslušnosti, rozhodl jsem se svojí přítomností na kandidátce do komunálních voleb podpořit Zelené, stranu, která pilně a stabilně pracuje na šestce v opozici již 8 let. Podle mého názoru je schopna dobře naplnit význam pojmů dopravní koncepce, uvážlivý rozvoj, památková ochrana, přírodní park, bytová a sociální politika, veřejný prostor a životní prostředí. Vynasnažím se jí v tom pomoci.