JKonarikova

Po studiu na Vysoké škole ekonomické jsem pracovala jako marketingový specialista ve firmě UNILEVER v Praze a v Londýně. Při mém pobytu v Anglii jsem se natolik inspirovala výživou, že jsem dálkově vystudovala nutriční medicínu na ThamesValley University.

Jsem vdaná a mám dvě malé děti. Bydlíme v nádherném prostředí Šáreckého údolí, které ale má tu nevýhodu, že je v záplavovém území, takže bylo zasaženo povodní v roce 2002 i 2013. Iniciovala jsem proto petici za protipovodňová opatření a stala jsem se členkou výboru občanského sdružení Šárecké údolí. Kromě boje za protipovodňová opatření se snažíme vrátit do údolí život, služby, upravené a bezpečné komunikace. Chceme oživit každodenní život v údolí a organizujeme akce pro místní i přespolní.

Myslím si, že místo, kde žijeme, utváříme my všichni a věřím, že mnoho věcí lze změnit k lepšímu.