Zóny placeného stání v Praze 6 včetně rozšíření od 15.11.2021

Informace o parkovacích zónách v Praze 6

V našem článku najdete základní informace o parkovacích zónách v Praze 6. Zóny však nejsou zázračným lékem, který vyřeší všechny problémy s parkováním. Důležité je zrychlit práce na budování záchytných parkovišť na okrajích Prahy 6 a zejména ve středních Čechách v okolí vlakových nádraží. Nezbytnou součástí zavedení zón musí být také posílení veřejné dopravy. Za klíčovou považujeme modernizaci tratě Praha – Kladno s odbočkou na letiště.

Časté otázky:

Zóny placeného stání

Na území Prahy 6 byly zóny placeného stání spuštěny ve středu 24. srpna 2016. Čtěte naši tiskovou zprávu ke spuštění zón: Více tramvají náhradou za zavedení parkovacích zón. A co dál?

Zóny placeného stání (ZPS) jsou zřizovány za účelem regulace dopravy v klidu na vymezeném území. Zavádějí se především kvůli regulaci nadbytečné návštěvnické dopravy v přirozených centrech městských částí a v blízkosti tras městské hromadné dopravy. Právní prostředí České republiky jiný způsob regulace parkování nezná.

Veškeré informace o nových zónách placeného stání v Praze 6 naleznete na webu www.parkujvklidu.cz, ze kterého bylo při tvorbě tohoto článku hojně čerpáno. Tento článek vznikl jako pomoc občanům Prahy 6.

Máte otázky?

Volejte na telefonní čísla 220 189 979, 220 189 929, 220 189 930 nebo 220 189 915. Nechte dlouho vyzvánět.

Jaké barvy zón?

V nových zónách placeného stání jsou vyznačeny modré a fialové zóny. S výjimkou několika parkovacích míst u radnice Prahy 6 nebyly třetí, oranžové parkovací zóny na území Prahy 6 realizovány.

Modré zóny – jsou určeny pro tzv. rezidentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní motoristé mohou na modré zóně parkovat maximálně 3 hodiny, a to jen po platbě přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).

Fialové zóny – jsou určeny pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou na fialové zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. Ostatní motoristé mohou na fialové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo přes virtuální parkovací hodiny (mobilní aplikace).

Kdo?

Rezidenti

Pro občany, kteří mají trvalý pobyt v městské části Praha 6 nebo zde vlastní nemovitost, tedy pro rezidenty, vzniká nárok na zakoupení parkovacího oprávnění pro příslušnou oblast. Jedná se o všechny občany s trvalým pobytem v městské části, tedy ne jen ty, kteří mají trvalé bydliště/nemovitost v území vymezeném parkovacími zónami. Na základě toho mohou využít parkovacích kapacit modrých a fialových zón v rámci dané oblasti bez omezení. Pro rezidenty tedy mezi modrou a fialovou zónou není žádný rozdíl!

Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem (viz zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy by tedy byla v rozporu s tímto zákonem. Upozorňujeme však, že jakýkoli člověk s platnou nájemní smlouvou má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt. Kontaktním místem pro zřízení trvalého pobytu je Úřad městské části Praha 6 (Čs. armády 23).

Parkovací oprávnění nemá fyzickou podobu kartičky, ale je vázáno na registrační značku vozidla, existuje tedy pouze v elektronické podobě.

 • K získání rezidentního parkovacího oprávnění je zapotřebí občanský průkaz s místem trvalého pobytu v dané městské části a technický průkaz vozidla.
 • Pokud vůz není registrován na žadatele, je potřeba doložit doklad o užívání vozidla.
 • Dokladem o používání vozidla je např. leasingová smlouva, smlouva s autopůjčovnou apod. (POZOR: uznávají se pouze takové smlouvy, které jsou uzavřené s právnickými osobami či fyzickými osobami podnikajícími, které mají půjčování věcí movitých uvedené ve své činnosti).
 • Vlastníci nemovitosti bez trvalého bydliště v dané lokalitě předkládají ještě výpis z Katastru nemovitostí.

Abonenti

K získání abonentního parkovacího oprávnění musí mít žadatel sídlo podnikání nebo provozovnu v dané městské části.

 • K výdeji parkovacího oprávnění je třeba předložit zřizovací listinu (výpis OR, ŽL, stanovy…), jakýkoli platný doklad o adrese provozovny a TP vozidla s uvedením podnikatelského subjektu jako vlastníka.

Ostatní

Podnikatelé, kteří potřebují pro zajištění výkonu práce krátkodobě zaparkovat v blízkosti provozovny či bytu zákazníka, mohou využít všech režimů ZPS.

 • Fialová zóna – možnost parkovat jako návštěvník v rámci provozní doby po zaplacení příslušné ceny prostřednictvím parkovacího automatu či mobilní aplikace virtuálních parkovacích hodin a to po dobu maximálně 24 hodin.
 • Modrá zóna – zde je možné parkovat po dobu maximálně 3 hodin (tato doba může být v závislosti na vytíženosti lokality dopravním značením zkrácena), a to pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin (mobilní aplikace).
  Jde o vstřícný krok vůči podnikatelům, kteří mohou krátkodobě parkovat v konkrétním úseku modré zóny za účelem rychlého vyřízení obchodní záležitosti či vykládky.

K parkování za účelem návštěvy příbuzných a známých je nejvýhodnější využívat čas mimo provozní dobu ZPS, popř. fialové zóny. V případě nutnosti lze využít i modrých úseků ZPS, ty jsou však cenově méně výhodné.

 • Mimo vymezenou provozní dobu, tj. o víkendech, kdy se na návštěvy jezdí nejčastěji, placené parkovací zóny neplatí a návštěvy mohou parkovat neomezeně.
 • O státních svátcích v pondělí-pátek však zóny placeného stání platí stejně jako v běžný všední den.
 • Další možností pro návštěvy osob žijících v úseku ZPS jsou i záchytná parkoviště P+R a následná cesta veřejnou dopravou. V řadě případů vychází tato alternativa časově i finančně jako výhodnější a komfortnější.

Motocykly

Motocyklisté parkují v celé ZPS zdarma.

Kde?

Orientační mapy zón parkovacího stání na území prahy 6 s vyznačením jednotlivých barevných zón.

Kdy?

Na území Prahy 6 byly zóny placeného stání spuštěny od 24. srpna 2016.
Parkovací zóny budou aktivní od pondělí do pátku v období od 0:00 do 6:00 a od 8:00 do 24:00.

Výdej parkovacích oprávnění je v Informační kanceláři zón placeného stání na adrese Uralská 4, Praha 6, PSČ 160 52.

Telefony 220 189 979, 220 189 929, 220 189 930, 220 189 915,
email: zony@praha6.cz

Úřední hodiny:

pondělí 08:00 – 18:00
úterý 08:00 – 16:00
středa 08:00 – 18:00
čtvrtek 08:00 – 16:00
pátek 08:00 – 14:00

Za kolik?

Rezidenti

Rezidenti – první vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 1 200,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 600,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 300,- Kč

Rezidenti starší 65 let – první vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 360,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 180,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 90,- Kč

Rezidenti – druhé vozidlo
Roční parkovací oprávnění: 7 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 3 500,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 1 750,- Kč

Rezidenti – 3. a další vozidlo

Roční parkovací oprávnění: 36 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 20 000,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 10 000,- Kč

Abonenti

Abonenti – první vozidlo

Roční parkovací oprávnění: 7 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 3 500,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 1 750,- Kč

Abonenti – 2. a další vozidlo

Roční parkovací oprávnění: 36 000,- Kč
Pololetní parkovací oprávnění: 20 000,- Kč
Čtvrtletní parkovací oprávnění: 10 000,- Kč

Přenosné parkovací oprávnění je náhrada za přenosné parkovací karty.
Parkovací oprávnění bude vydané na právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající popř. na vlastníky nemovitostí. Ti pak prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin budou moci měnit registrační značku vozidla, které v danou chvíli bude parkovací oprávnění využívat.

Podrobný ceník parkovacích zón

Návštěvníci

Návštěvníci budou moci využít platbu přes parkovací automaty prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní.

Ceny návštěvnického parkování na Praze 6.

V parkovacím automatu je možné platit hotově mincemi (korunami a eury), platební kartou (Visa, MasterCard), prostřednictvím chytrého telefonu (smartphone) nebo webového rozhraní.

Můžou se zóny měnit?

Rozšíření

Zóny placeného stání (ZPS) byly zprovozněny 24. 8. 2016. Postupně došlo k jejich rozšiřování o další části Prahy 6 – části Petřin, Vokovic a Veleslavína, Střešovice, sídliště Dědina, Hanspaulku. K zatím poslednímu rozšíření parkovacích zón dochází 15. listopadu 2021, kdy se do systému parkovacích zón začleňuje oblast Baby a část Liboce mezi ulicemi Libocká a U Kolejí.

 

Zóny placeného stání v Praze 6 včetně rozšíření od 15.11.2021

 

Změna ceníku

Ceny rezidentního a abonentního stání určuje magistrát hl. m. Prahy.

Ceny návštěvnického parkování určuje příslušná městská část, a to dle magistrátem daného omezení maximálními cenami pro jednotlivá cenová pásma. Ceny mohou být v jednotlivých oblastech či ulicích (nebo dokonce částí ulic) měněny např. v závislosti na preferencích, vytíženosti oblasti, případně cenové politiky městské části. Cenu pro příslušnou lokalitu uvidí zákazník při placení přes parkovací automat, prostřednictvím mobilní aplikaci nebo přes webové rozhraní.

Jak jsou zóny kontrolovány?

Zóny jsou kontrolovány pomocí několika aut se skenerem registračních značek (dříve SPZ). Dle zadávací dokumentace je striktně uvedeno, kolikrát musí být určitá oblast v určitém časovém horizontu kontrolována.

Pozor, vzhledem ke změnám ve vydávání registračních značek nemusí mít všichni rezidenti či abonenti pražskou registrační značku! Rozšíření mobilní aplikace, které by občanovi ukázalo, zda konkrétní vozidlo parkuje oprávněně či ne, však momentálně neexistuje.

Související články:

Další články z rubriky

Hlavní městi posunulo projekt železnice na letiště

Hlavní město souhlasilo s návrhem na zahloubení železnice v úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem, a zadalo proto aktualizaci územně plánovací dokumentace. Železnice na Letiště Václava Havla nejspíš povede dvěma jednokolejnými tunely pod pražskými Střešovicemi. Aby bylo možné pokračovat v projektu, je nutné upravit Zásady územního rozvoje Prahy.

Zajímá mě více »