Zelení společně s veřejností prosadili znovuobnovení prázdninového provozu školek

Věříme, že na základě poptávky veřejnosti bude v příštích letech prázdninový provoz školek nadále rozšiřován.

Ve školství nás, stejně jako Vás, dále pálí:

* Nedostatek míst v mateřských školkách – tříleté děti stále zůstávají stát před branami mateřských škol. Pro Zelené je neakceptovatelné, aby mladé rodiny byly nuceny platit vysoké školné v případně návratu jednoho z rodičů do zaměstnání. Mladé rodiny, rodiče samoživitelé – častěji matky samoživitelky –  jsou jedněmi z nejzranitelnějších sociálních skupin. Není možné, aby rodiče platili za to, na co již jednou přispěli při placení daní – tj. dostatek míst v mateřských školkách.

* Plnící se kapacity základních škol –  místo vstřícné k životu je takové, kde je dostatek míst ve školách v dochozí vzdálenosti. Třídy naplněné nad povolené normy (1. třída 28 dětí, od 2. třídy 30 dětí; o výjimkách nad tento počet rozhoduje radnice) jsou místem, které nepovažujeme za vstřícné ani pro děti, ani pro učitele. Přitom počet dětí školního věku na Praze 6 stále stoupá a tato  situace má přetrvávat dalších 15 let.

Po radnici dále požadujeme:

* Vytvoření strategického plánu rozvoje školství na Praze 6 na období 2020–2040. Ten by měl zmapovat místa, kde se do budoucna očekává nejvyšší nárůst dětí školovou povinných například v souvislosti s novými rozvojovým územím.

* Projekty na výstavbu nových školních zařízení konzultovat od počátku povolovacího procesu s dotčenou veřejností a sousedy.

* Pronajímat školská zařízení soukromým školským subjektům pouze na dobu, která nebude svazovat případné rozhodování budoucích radních (viz současný záměr radnice pronajmout objekt ZŠ na Dědině na 20 let dopředu).