Zahrádkáři se připravují na projednávání územního plánu

Zahrádkáři se připravují na projednávání územního plánu

„Budoucnost osad záleží mimo jiné na tom, jak jejich užitečnost bude vnímat širší okolí, tedy obyvatelé příslušných čtvrtí, majitelé sousedních pozemků i radnice městských částí, které často bývají majitelem či správcem pozemků, na kterých se osady nacházejí,“ vysvětlila Petra Kolínská.

Cílem semináře bylo mj. ukázat na možnosti, jak získat důvěru radnice i sousedů, jak zvýšit atraktivitu pro veřejnost, a tím upevnit její postavení v rámci místních vztahů.

Přednášející zahrádkáře seznámili s procesy rozhodování o městské zeleni a ukázali jim možnosti, jak se aktivně zapojit do změn v územním plánování. „Vysvětlili jsme si, jak a kde sledovat změny v územním plánu a jak se efektivně zapojit do jejich projednávání,“ přiblížil Josef Procházka, který je předsedou kolonie Ořechovka.

Argumenty proti zahrádkovým osadám často hovoří o jejich, uzavřenosti, neprostupnosti a výlučnosti. „Je důležité, aby zahrádkáři ukázali svým sousedům a radním, proč stojí za to, zahrádky podporovat,“ popsala Petra Kolínská. Zahrádkové osady mají podle ní pro život ve městě hospodářský, společenský i environmentální význam. Jsou plnohodnotnou součástí systému městské zeleně, šetří veřejné finance, obohacují městský životní styl a vytváří unikátní komunity přístupné lidem různého věku a sociálního zázemí.

O významu zahrádek je přesvědčený i Josef Procházka. „Město ke svému zdárnému fungování zeleň potřebuje. Výhodou zahrádek, oproti městským sadům či parkům je to, že jejich údržba nestojí daňové poplatníky ani korunu. Například v zahraničí je proto i z důvodu úspory městských peněz jasně patrný trend podpory zahrádkářů,“ vysvětlil.

K podpoře zahrádkových osad se zavázala Rada hlavního města Prahy zavázala ve svém programovém prohlášení. Strategický plán Prahy označil podporu městského zemědělství a zachování tradic zahrádkových osad jako jednu z priorit soudržné a zdravé metropole.