V právě končícím volebním období 2010-2014 se zastupitelé za Stranu zelených jako jediní na radnici Prahy 6 aktivně angažovali proti výstavbě naddimenzovaného obchodně-administrativního centra na tř. Milady Horákové v úseku ulic Pelléova-U Vorlíků, tedy v památkové zóně Bubeneč a v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace.

Mgr. Petra KOLÍNSKÁ

  • jako jediná ze zastupitelů opakovaně interpelovala na zasedání Zastupitelstva m.č. Praha 6 ve věci chátrání vil na tř. Milady Horákové, které by měly vzhledem k svému havarijnímu stavu plánované výstavbě ustoupit, byť jsou součástí památkové zóny;
  • scházela se s občany nesouhlasícími se znehodnocením památkové zóny plánovanou výstavbou a poskytovala jim cenné konzultace;
  • zúčastnila se z vlastní iniciativy jako jediná ze zastupitelů Prahy 6 veřejného jednání Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy na téma Městský boulevard Prašný most – Letná, na němž byla řešena i budoucí zástavba ve zmíněné lokalitě.

MUDr. Antonín NECHVÁTAL

  • jako jediný člen čtrnáctičlenné Komise územního rozvoje při Radě m.č. Prahy 6 hlasoval proti výstavbě polyfunkčního objektu Letná Business Centre s celkovou užitnou plochou kolem 37 000 m2 v těsném sousedství vil ve Slavíčkově ulici, z nichž mnohé mají statut kulturní památky;
  • podnikl několik kroků k záchraně vil na rohu ulic U Vorlíků a Milady Horákové, které by měly zmíněné stavbě ustoupit, např. zaslal žádost na Ministerstvo kultury, aby vily byly prohlášeny kulturními památkami a tím bylo zabráněno jejich demolici;
  • usiloval o záchranu posledních z několika desítek stromů, které dřív rostly v předmětné lokalitě;
  • po celé volební období byl v neustálém kontaktu s občany, kteří aktivně vystupují proti výstavbě naddimenzovaného komplexu v místech, kde nesměla z důvodu bezprostřední blízkosti Pražského hradu vyrůst Kaplického Chobotnice.

Na kandidátní listině SZ pro volby do Zastupitelstva m.č. Prahy 6 je na 12. místě i Ing. Jiří ŠKVOR (bez politické příslušnosti) spoluautor webu Praha 6 ztrácí tvář, který dlouhodobě a detailně věnuje kauze naddimenzovaného objektu v památkově chráněné vilové čtvrti pozornost.

Mgr. Elena Dobiášová
2. místopředsedkyně o.s. Bubeneč sobě v letech 2013-5/2014

Mgr. Petra Lustigová
tajemnice o.s. Bubeneč sobě v letech 2012 – 6/2014

Zdroj obrázku: Facebookové stránky občanského sdružení Bubeneč sobě.