Chodíte místem, které by si zasloužilo úpravu k lepšímu?

Své tipy posílejte e-mailem na praha6@zeleni.cz, pomocí SMS na 774 077 650, prostřednictvím facebookové stránky Strana Zelených Praha 6 nebo poštou na adresu Antonín Nechvátal, Úřad MČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6, 160 52.

Ze zaslaných návrhů vylosujeme šest, jejichž autoři obdrží knižní odměnu.

obyvakpredvasimdomem3