Vážíme si vašich hlasů a děkujeme

Za Stranu zelených máme v radě místostarostku Petru Kolínskou a radního Antonína Nechvátala. Do poradních orgánů (komisí) pak jako doposud budeme zvát i nestranické odborníky.

Vzhledem k oblastem, které nám byly svěřeny, chceme založit změnu směru radnice na třech prioritách: otevřenosti, koncepci a hospodárnosti.

Otevřeností myslíme spolupráci se spolky a občanskými iniciativami. Z tohoto prostředí zelení pochází a rozumí mu.

Koncepcí myslíme vytvoření jasných a závazných rámců pro rozhodování tak, aby důležité věci jako prodej pozemků u Džbánu nebyly rozhodnuty náhle a bez strategie. Absence koncepce nahrává svévoli, proto jasně a strategicky budeme postupovat i v hospodaření s bytovým fondem a správě SNEO.

Hospodárností nemyslíme škrtání a šetření na potřebných, ale zamezení nepromyšlených investic zejména dopravy.

Budeme se soustředit také na ochranu zájmů občanů Prahy 6 při vyrovnávání se s dopravními dopady tunelu Blanka.

Strana zelených má zkušenost osmi let v opozici. Bude dobrou a důvěryhodnou oporou nově vládnoucím.

Opozice kritizovala navýšení počtu radních ze sedmi na devět plus uvolněného člena, odpověď je jasná. Zaprvé hodláme spravovat věci veřejné profesionálněji a hlavně lépe komunikovat s občany, které hodláme zahrnout do rozhodování. Na to potřebujeme čas a lidi. Zadruhé, musíme mimo budování budoucího prověřit i zděděná rozhodnutí, například některé z našeho pohledu nevýhodné smlouvy. I to bude potřebovat lidi na plný úvazek. Nechceme pokračovat v řízení radnice jaksi „bokem“, které voliči jasně odmítli. Víme, kde ušetřit a jak zajistit, aby tyto náklady na práci pro Prahu 6 byly pokryty.

Víme, že změnit směr Prahy 6 k lepšímu není jednoduché a nepůjde to rychle. Máme ale dostatek zkušeností a vaší důvěry k tomu podstatnou měrou přispět.

Vážíme si vašich hlasů a děkujeme.

Mgr. Jan Sládek