Setkání s roztockými Zelenými

„Setkání s kolegy ze sousedství bylo nejen velmi milé, ale přineslo i konkrétní výsledky. V oblasti dopravy se roztočtí a šestkoví Zelení shodli, že budou společně usilovat o rozšíření záchytného parkoviště u roztockého nádraží. Ve školství je třeba nejen do Roztok, ale celé oblasti Prahy-západ přenášet informace týkající se kapacit ZŠ jak z komunální, tak i celopražské úrovně,“ zmiňuje Pavla Ducháčková Chotková.

Antonín Nechvátal doplňuje: „Komunální politika šestkových zelených nekončí na hranicích naší MČ. Se sousedy je třeba spolupracovat. Jen tak se dají věci efektivně řešit.“

A Petra Kolínská má po návštěvě Roztok opět nabitější diář. Věří, že Roztoky nejsou posledním místem ve Středočeském kraji, kde se podaří objevit vhodný prostor pro výstavbu či rozšíření záchytného parkoviště.

Příště se těšíme na setkání obou základních organizací na Praze 6 a Petře přejeme hodně zdaru na jejích výpravách.

r