Sběr podpisů pod výzvu ke svolání mimořádného zastupitelstva pokračuje – přidejte se i vy

Proto jsme iniciovali výzvu ke svolání mimořádného Zastupitelstva Městské části Praha 6, které by:

  1. Projednalo a zveřejnilo na internetových stránkách a v novinách městské části podrobné informace o současných i dříve zvažovaných projektech připravovaných na Vítězném náměstí a v jeho okolí a všechny dostupné podklady a stanoviska městské části k těmto projektům.
  2. Iniciovalo veřejné projednání záměrů s potenciálními investory, odborníky a občany Prahy 6.
  3. Připravilo a projednalo koncepci rozvoje Vítězného náměstí a jeho okolí s důrazem na veřejně prospěšné funkce nové zástavby.
  4. Schválilo podnět městské části k pořízení regulačního plánu pro území Vítězného náměstí a jeho bezprostřední okolí a předložilo jej Zastupitelstvu hlavního města Prahy.
POKUD VÝZVU PODEPÍŠE 600 OBČANŮ PRAHY 6, ZASTUPITELSTVO MUSÍ VÝŠE UVEDENÉ BODY PODLE ZÁKONA O HLAVNÍM MĚSTĚ PROJEDNAT.
CHCEME, ABY VÝZVU PODPOŘILO ALESPOŇ  JEDNO PROCENTO REZIDENTŮ, TJ. 1000 OBČANŮ PRAHY 6.
Sběr podpisů proto pokračuje až do konce ledna 2013. Potřebujeme získat ještě 500 podpisů.
DĚKUJEME za váš zájem o budoucnost Vítězného náměstí!