Rozpočet Prahy 6 na rok 2015

Rozpočet Městské části Praha 6 na rok 2015 schválený zastupitelstvem dne 26.2.2015 je v souladu s tímto slibem – příjmy a výdaje jsou shodné ve výši 678 655 mil. Kč.

Rozpočet má několik specifik. Byl připraven starým a upraven novým vedením radnice. Vzhledem k provázanosti s rozpočtem hlavního města Prahy (byl schválen 19.2.) zatím Praha 6 fungovala v rozpočtovém provizoriu.

Nové vedení předloží nejpozději v červnu aktualizovaný návrh investičních výdajů.

Plánování má v Česku špatnou pověst. Ta se vztahuje k předlistopadové době a jejím pokusům o centrální plánování všeho. V tomto kontextu je pochopitelná. Přesto by byla chyba kvůli tomu zavrhovat plánování jako takové. Ve vyspělých zemích plánuje poctivě veřejná, privátní i nezisková sféra. To jí umožňuje kvalitní a hospodárné rozhodování při dodržování stanoveného kurzu a podpoře středně i dlouhodobých cílů.

Ing. Vladimír Šraier, MBA