Radnice Prahy 6 proti sousedské slavnosti

Radnice Prahy 6 proti sousedské slavnosti

Dejvická pouliční slavnost je součástí 2. ročníku multižánrového festivalu Živé město pořádaného místními nadšenci. Zatímco v loňském roce radnice Prahy 6 konání festivalu finančně podpořila, letos nejen že nepodpořila celý festival, ale ani neodpustila organizátorům pouliční slavnosti komerční poplatek za zábor veřejného prostranství. Postoj radnice je o to absurdnější, že v minulém týdnu radní protlačili zastupitelstvem podporu pro téměř nenavštěvovanou galerii v Pelléově vile ve výši 1,5 mil. korun.

„Požadovat komerční poplatek ve výši několika desítek tisíc od lidí, kteří ve svém volném čase organizují ve veřejném prostoru nevýdělečnou akci pro ostatní občany, je cynické,“ komentuje postup radnice zastupitel MČ Praha 6 Petr Hrdina. „Oslovili jsme radní s prosbou, aby své rozhodnutí změnili a občanskou aktivitu podpořili. S výjimkou starostky představitelé ODS a ČSSD ani nereagovali. Paní starostka odpověděla, že sice akci podporuje, ale ostatní členové Rady nikoliv,“ dodává Petr Hrdina.

Akce „Zažít město jinak“ probíhají v Praze pod záštitou radní hlavního města Prahy Aleksandry Udženije.

Více informací na www.zive-mesto.cz.