Vládnoucí koalice na městské části Praha 6, tvořená stranami TOP 09, ANO, STAN a KDU-ČSL, přistoupila k odvolávání zástupců opozice v komisích a výborech městské části. Tento bezprecedentní krok narušuje zaběhnuté zvyklosti a demokratické principy ve správě městské části.

Komise jsou iniciačním a poradním orgánem Rady městské části, patří ovšem k letité dobré praxi Prahy 6, že výběr zástupců v komisích leží v gesci jednotlivých politických stran. Tato praxe přetrvala bez ohledu na změny vládnoucí koalice. O to překvapivěji působí nedávný vývoj, kdy byli z iniciativy radních Romana Mejstříka a Martina Polácha (oba ANO) z Komise dopravní a Komise pro územní rozvoj postupně odvoláni zástupci opoziční Strany zelených a občanských iniciativ.

“Celé nám to přijde jako cílená kampaň proti opozici. Koalice na nás nepravdivě útočí v radničním periodiku. Nevím, zda je to msta za to, že společně se spolky kritizujeme pro Prahu 6 velmi nevýhodné kroky: netransparentní výběr zhotovitele projektu krytého bazénu Petynka, prodražující se plán na výstavbu LDN při poliklinice Marjánka, podivnou praxi při prodeji městského majetku. Před několika dny Zelení upozornili na kontroverzní změnu územního plánu v areálu Chittussiho nemocnice. Společnost Penta zde chce stavět bytové domy na úkor veřejné vybavenosti městské části,” komentuje poslední vývoj na radnici Karolína Brabcová, předsedkyně klubu zastupitelů Strany zelených.

Několik dní poté, co zastupitelstvo hlavního města Prahy na návrh Zelených shodilo navrženou změnu územního plánu v oblasti Chittussiho nemocnice ze stolu, byl odvolán zástupce Strany zelených v komisi územního rozvoje, Antonín Nechvátal. Ten přitom pracoval v komisi pro územní rozvoj již druhé volební období a za tu dobu stál u rozporování mnoha kontroverzních developerských projektů. „Současná koalice, měnící si gesce jako na běžícím pásu, nemá koaliční sílu prosadit své návrhy v komisích, a tak odvolává nepohodlné členy opozice”, říká Vladimír Šraier, místopředseda zeleného zastupitelského klubu.

Postup radniční koalice už odsoudil Mandátový výbor Prahy 6, když v půlce ledna hlasy všech přítomných členů schválil usnesení, podle kterého trvá na zachování proporcionálního zastoupení politických klubů ve výborech i komisích dle výsledků komunálních voleb [1]. Aktuální změny v komisích jsou s tímto usnesením v přímém rozporu. Zelení tak v současnosti mají nejhorší proporcionální zastoupení v komisích a výborech v relaci k jejich počtu zastupitelů.

Kontakty:
Karolína Brabcová (731 321 737, karolina.brabcova@zeleni.cz), předsedkyně zastupitelského klubu Zelených na Praze 6.
Vladimír Šraier (602 276 999, vladimir.sraier@gmail.com), místopředseda zastupitelského klubu Zelených na Praze 6.


[1] Zápis z 8. jednání Mandátového výboru dne 19.01.2017 „Mandátový výbor trvá na zachování proporcionálního zastoupení politických klubů ve výborech i komisích dle výsledků komunálních voleb a současně nesouhlasí se stanovením profesionální odborné kvalifikace pro členy komisí a výborů. K vysvětlení odborného hlediska je možné přizvat na jednání komise potřebný počet odborníků. Hlasování: +5 -0 z0 (oml. Mgr. Bartůšek, Ing. Mgr. Bezděk)“