Radnice Prahy 6 neuveřejnila kompletní návrh rozpočtu MČ na rok 2011

Zajímavostí je také fakt, že při běžném prohlížení webových stránek Prahy 6 „Návrh rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2011“ lze jen těžko nalézt. I při využití možnosti vyhledávače a zadání fráze „rozpočet 2011“ se tento materiál zobrazí až na 9. místě…

Návrh rozpočtu MČ Praha 6 na rok 2011 počítá se shodkem ve výši 152 milionů korun.

Krycí dopis

Úvod

Příjmy 2011

Výdaje 2011

Sociální fond 2011

Mzdová oblast 2011

Příspěvkové organizace 2011

Návrh rozpočtu MČ Praha 6

Ing. Petr Hrdina