Projev Antonína Nechvátala k odvolávání SZ z koalice

Vážené zastupitelstvo, vážení občané, milé občanky, krásná Praho 6.

Před rokem jsem tady stál a žádal jsem vás o hlasy do rady. Dostal jsem jich 39, dostal jsem jich nejvíce. Podával jsem ruku opozici, podával jsem ruku občanům a za ten rok si myslím, že jsem tu ruku opravdu podal reálně a spolupracoval s opozicí na jiné úrovni, než zde bylo zvykem, spolupracoval jsem s občanskou společností. Úvodem bych ocitoval masarykovské heslo: Nebát se a nekrást. Nebát se říci svůj názor, a to nekradení, to je snad zřejmé.

Spolupracoval jsem s opozicí, chodil jsem mezi občany, věnoval jsem se životnímu prostředí v celém rozsahu, jak jsem slíbil a všichni ti kritici, kteří tady vidí růst trávu mezi kostkami a rádi by ji stříkali, aby zmizela, aby tam byly herbicidy, aby to bylo prosycené za 3 miliony korun, tak všichni ti kritici mohli přijít na komisi životního prostředí. A na té komisi životního prostředí nebyly zásadnější výhrady k mé práci. Nebyly, to je prostě politikaření, to jsou zástupné důvody, co se tady hledají, to nic jiného není.

A já bych teď „proletěl“ po Praze 6 a podíval se vlastně, co za ten rok se podařilo: Samozřejmě jsem komunikoval i s odbornými institucemi ve své práci, až po ministerstvo životního prostředí. I třeba ohledně toho roundupu jsme se tam dotazovali. Takže začínám:

Ladronka – zklidnění Ladronky, komunikace s různými skupinami občanů, bruslaři, pejskaři, rodinami, boj proti areálu plánovanému vedle tenisových kurtů panem Veckem, kde je historicky katastrofální smlouva, která je obtížně vypověditelná, za rok se v tom nic nepodařilo – nicméně areál se nebuduje, snad by zde mohl vzniknout nějaký klidový areál pro rodiny s dětmi, jak si přejí místní, což jsem podporoval. Nicméně nějaký posun v té věci není.

Bolívarova vnitroblok – to je za Kauflandem, projekt z minulé doby, v současné době realizovaný, řádně projednaný s veřejností. U vjezdu Hvězdy – během rekonstrukce ve Hvězdě byla skládka stavby, jednali jsme s městem, podařilo se zde dosáhnout jisté reparace, je zde budována příjezdová cyklostezka do Hvězdy. Kromě toho zde bylo pozměněné stanovisko k EIA k plánovanému pokládání kabelu tak aby byl citlivější k životnímu prostředí.

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka – po diskusi s městem – s panem inženýrem Karneckým se podařilo stanoviskem komise životního prostředí dosáhnout zachování zahrádkové osady u zdi obory Hvězda, hlasování v komisi bylo prakticky konsensuální, v radě odhlasováno, takže ty zahrádky by tam v té části měly zůstat. V druhé části se má budovat ovocný sad.

Rozmarýn – destruktivní kácení u retranslační věže, které proběhlo, nicméně bylo v minulosti schváleno. Mírné úpravy projektů, které současné vedení Prahy 6 schválilo – snad trochu k lepšímu, nicméně je tam velký zájem o expanzi stavební směrem východním, kde developeři konstatuji, že tam omylem je v územním plánu zeleň, tak to rozhodně není omylem.

Návrhy změn územního plánu – hájili jsme zeleň v komisi životního prostředí. Zástavba Za Strahovem – gigantický bytový dům na vjezdu do Tejnky, podařilo se opakovaně zabránit tomu, nicméně poslední projekt z dílny Šindler-Seko opět ve stylu jakési moderny 70. let, opět nevhodný.

Plivátko v Břevnově – tradiční brouzdaliště se sprchami. Požádal jsem, aby odbor životního prostředí zajistil pozemkové mapy, mapy sítí a byl nápomocný místním v rekonstrukci této záležitosti a nějakého kulturního zázemí, které by tam mohlo být.

Usiloval jsem o měření imisí na Břevnově, na Patočkově, na Svatovítské.

Velké diskuse jsem měl s panem radním Vaculíkem ohledně záměru Central Group a prodeje pozemku, kde on trval na původní ceně InterCory a stále tam byl podsouván jakýsi záměr parku – jednalo se o kácení keřů, a já jsem měl zájem, abychom dostali nějaké peníze a mohli následně tam budovat skutečný park.

Výdech Octárna – měl být polepen antikoro plechy, následně ještě olepen corianem frézovaným, podařilo se tomu zabránit. Místní mají zájem o zeleň, podporoval jsem je a snad je to na dobré cestě, snad nějaké výsledky z té soutěže jenom v mírné podobě změní podobu výdechu.

Ořechovka – prapodivná ubytovna u tenisových kurtů, dosáhl jsem uklízení okolo a následné parkové úpravy.

Na Baštách – zeleň, kde se mají kácet jalovce, postupně revitalizovat, opravovat zdi v kontaktu s památkáři.

Domy na Miladě Horákové – ty vily čtyři, kde Lordship stále obchází a kde jsem jediný byl proti té akci v minulosti, i když STAN tady říkal, že bude velice silně proti tomu bojovat, žádné vyhlášení jsem neslyšel. Žádal jsem o památkovou ochranu těch dvou vil posledních, podařilo se dosáhnout odstranění nosičů reklam z toho.

Dejvická 4 – podporoval jsem nenáročnou rekonstrukci, která se snad podaří a měla by být řádově výrazně levnější, než bylo navrhováno.

Diskuse nad Vítězným náměstím – v poslední době kolegové o to vůbec nestáli, měli jiné zájmy.

Negativní vlivy nástavby Mensy – kontrolovány.

Park Lázaro Cárdenase – po konzultaci odborné řezy a větší zásahy na vegetaci, ale všechny odůvodněné, zahájené řízení ke kácení. V současné době se objevuje záměr pana místostarosty Polácha na budování většího množství podélného parkování v parku, zcela mimo jeho kompetenci.

Podporoval jsem udělení čestného občanství Františku Vláčilovi – což se podařilo.

V parku Hanspaulka Kotlářka se podařilo dosáhnout uznání významného krajinného prvku.

Uzavření ulice Turkovské, což je projekt z minula, který byl úspěšný – v současné době je dokončovaný.

V parku Thákurova probíhá řízení ke kácení na dva stromy, byl zpracován plán péče o ten park, komunikuje se s místními.

U PPF školy Open Gate se podařilo dosáhnout dohody, že park bude rozšířen až k zámečku na Hadovce, což je k lepšímu.

Park Velvarská Evropská – zastavené územní řízení na gigantickou přestavbu parku, po diskusi s místními by měla být provedena jenom nějaká dostavba, a to formou participace.

Zredukoval jsem mírně květinové záhony, které byly na všech možných i nemožných místech, o několik záhonů, které byly vyloženě nevhodně umístěny, jako je třeba na Vlčovce, v Thákurově, kde by byl vhodnější keř, a na Patočkově u výpadovky. Květinové závěsy jsme opakovaně projednávali v koalici, kolegové poměrně ostře žádali jejich odstranění, byly tedy odstraněny jako rozhodnutí koalice.

Na Bořislavce jsem dlouhodobě byl proti tomuto projektu, jediný jsem v radě soustavně proti tomu vystupoval, hlasoval jsem proti němu, hlasoval jsem i proti odpovědi na petici jako jediný, a stále si myslím, že je to zcela nevhodné pro to místo, nicméně někteří kolegové v radě změnili názor poměrně výrazně a to stanovisko, které odtud odešlo, nějaké razantní tedy rozhodně není.

Ještě bych tady zmínil vánoční stromy, snažili jsme se o výsadbu vánočních stromů ve Vokovicích, tam bohužel jsou sítě, není to možné.

José Martího – je sportoviště, které je dokončováno u hotelu Krystal, bude dokončeno velice brzo, opět projekt z minula, ale řádně projednaný s místními.

V okolí Džbánu proběhla akce „Ukliďme Česko“ s Johanou Cassovou, což byla první v historii zde.

Vystupoval jsem proti zástavbě Na Džbánu a podařilo se, že i současná reprezentace ten zájem neměla, i když pan radní Mejstřík vzkazuje, ať tam něco necháme postavit, že pak se to bude lépe získávat – s tím já nesouhlasím

V Talichově se podařilo dosáhnout – to je další dům nad Billou v Břevnově, kde se má zastavět veřejná cesta – příslibu radního Dolínka, že bylo možné tuto cestu odkoupit, je s územním rozhodnutím, nicméně pan radní Vaculík odmítá odeslat dopis, takže snad pan radní Polách to zrealizoval.

Dostávám se k Vincentinu, kterému jsem se léta věnoval. Podařilo se dosáhnout toho, že stát je kritický, podal dvě žaloby, a členové KDU, kteří tam ještě figurují ve správní radě, jsou poměrně sunuti k tomu, aby konečně přijali nějakou odpovědnost.

Závěrem zmiňuji rybník  Vincentinum – věnoval jsem řadu měsíců jeho revitalizaci -přírodě blízkému řešení. Budou zde vysazeny dvě aleje, lipová a dubová.

Komise životního prostředí – ideální spolupráce bez nějaké kritiky, velice mě překvapilo od pana docenta Hrušky, že podepsal vypovězení zelených. O tom jsme mluvili i na komisi.

Dotace na vnitrobloky ve výši 3,56 milionu korun odsouhlasené radou.

Zavlažovací systémy nebyly vypínány, jak píše Jiří Lála, byly puštěny celé léto.

Sekání trávy – byl snížený počet sečí, nicméně bylo jich 8 až 9, bylo velké sucho v létě, takže díky tomu, že se méně sekalo, ta tráva přežila, kdyby se posekala, tak uschla. Celkové úspory v kapitole životního prostředí 11 milionů Kč.

A nakonec glyfosát, který nám tady stále vracejí. Glyfosát je potencionální karcinogen, proto bylo přerušeno jeho používání Prahou 6 a její investice 3 miliony Kč, nicméně TSK i SNEO ho nadále používají. Alternativou je kyselina pelargová, kterou nám doporučili z Prahy 12, když jsme udělali dotazovací šetření po celé Praze. Byly zkoušeny různé alternativy, pan starosta říká, že snad TOP 09 navrhovala nějakou úžasnou alternativu – jednalo se o termický stroj, který se neosvědčil, zdá se nadějná by mohla být ta kyselina pelargová. Je to marginální téma, nicméně je to proti nám zneužíváno. V komisi životního prostředí je řada odpůrců glyfosátu kromě mne.

Závěrem chci říci, že komunální politika není pavlačová politika, abychom tady na sebe štěkali jako drbny na pavlači, ale je to politika, která směřuje do celostátní politiky, jde o ideje, pravdu.

A ještě přiznání darů – za celý rok jsem dostal dvě koblihy a zbylo mi 17 dnů dovolené.

Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, pane starosto.