Příprava metropolitního plánu – příležitost i hrozba

Tisková zpráva zastupitelů Strany zelených na Praze 6 ze dne 10. 4. 2013.

„Návrh zadání je psán nesrozumitelným jazykem, nejprve proto bude potřeba vyjasnit terminologii. Zásadní pak je dát dost prostoru konzultacím s veřejností a seriózní a podrobné debatě s městskými částmi. Plán musí vznikat na základě široké diskuse a dohody, bude tu totiž déle než současné vedení města,“ uvedla Petra Kolínská, zastupitelka MČ Prahy 6.

Město je složitý organismus, v němž se střetává mnoho zájmů a očekávání. Kvalitní plán může z Prahy udělat město pro lidi, špatný plán může naopak urychlit úpadek, který nyní ve hlavním městě zažíváme.

Zelení na zastupitelstvu navrhnou doplnit stanovisko připravené odbornými komisemi o následující body:

  • V požadavcích na koncepci rozvoje je potřeba změnit priority rozvoje dopravní infrastruktury s důrazem na veřejnou dopravu, železnici, cyklistickou dopravu i dopravu pro pěší. V případě ruzyňského letiště je prioritou stanovení závazných maximálních limitů využití území. Bez celostátní koncepce udržitelného rozvoje letecké dopravy v ČR není budování nových drah žádoucí.
  • Již v návrhu zadání chceme pojmenovat, jak se budou určovat priority územního rozvoje,  pokud dojde ke střetu různých zájmů.
  • Změnit návrh tak, aby nenadřazoval ochranu soukromého vlastnictví nad ochranu životního prostředí.
  • Klíčové je zapojení veřejnosti do přípravy plánu.

„Sestavit životaschopný územní plán není možné bez jasné a široce sdílené vize budoucí podoby města, která ale neexistuje. Před ponořením se do příprav územního plánu potřebujeme formulovat strategický plán Prahy a diskutovat o něm. V tomto vedení města zaspalo a paralelní příprava obou zásadních dokumentů není dobrým začátkem,“ uvedl Antonín Nechvátal, zastupitel Městské části Praha 6.