Priority zdravotní a sociální politiky

Zelení považují zdravotní a  sociální politiku za stěžejní agendu, které se má radnice věnovat. Týká se citlivých situací, kdy občané potřebují pomoc. V oblasti zdravotní jde o stabilizaci Polikliniky Pod Marjánkou, kde by měly být prodlouženy smlouvy s lékaři. Objekt je třeba citlivě rekonstruovat. Dále je třeba ochránit obyvatele před dopady automobilové dopravy. V oblasti sociální je základem zajistit občanům důstojný život. Jeho základní složkou je bydlení. Ale Praha 6 nemá jasnou vizi a  strategii jejího naplnění v této oblasti. Koncepce bydlení chybí. Je to chyba -bytový fond je hlavním nástrojem sociální politiky a také největším bohatstvím obce.

Jan Sládek, zastupitel za Stranu zelených, pro časopis Šestka